Щороку 11 липня понад 140 країн світу відзначають Всесвітній День Народонаселення. У цей день 2010 року ми привертаємо особливу увагу до важливості інформації про населення.

«Щоб задовольнити потреби кожного, необхідно порахувати всіх»

                                      Торая Обайд, Виконавчий Директор

UNFPA

Кожна країна рахує своїх людей. Отримані кількісні та якісні характеристики населення говорять керівникам держав про поточні та майбутні потреби людей. Динаміка населення – його зростання або зменшення, статево-вікова структура, характеристики народжуваності та смертності, параметри міграції, якісні характеристики населення – впливає на абсолютно всі аспекти людського, соціального та економічного розвитку країн.

Якщо кількісні та якісні характеристики населення не беруться до уваги, уряди не можуть ефективно планувати свою діяльність. Якщо про окрему людину нічого не відомо, як можна простежити її розвиток протягом життя? Якщо свідоцтва про народження враховуються для оцінки потреб у шкільних місцях – це важлива інформація для системи освіти. Якщо свідоцтва про смерть вказують причину смерті, ця інформація допомагає системі охорони здоров’я визначати найпріоритетніші напрямки роботи. Якщо серед причин смерті часто зазначаються СНІД-асоційовані захворювання, інфекційні хвороби, ускладнення вагітності та пологів – це дає підстави сфокусуватись на покращенні відповідних медичних служб. Планування роботи відповідальних урядів покладається на статистичну інформацію регіонального та національного рівнів, що доповнюється інформацією, отримуваної «з перших вуст», тобто від представників тих груп населення, кого найбільш стосується та чи інша проблема. Саме такі дані дозволяють орієнтуватися на справжні актуальні потреби людей.

Якісні дані мають найважливіше значення для розробки та впровадження обґрунтованої державної політики та програм, спрямованих на покращення життя людей. Багатші країни вже звикли до рутинного використання вчасних та надійних даних. А для країн з обмеженими ресурсами проведення переписів та соціально-демографічних обстежень населення, необхідних для ефективного планування, часто стає складним завданням.

Протягом останніх 30 років UNFPA, Фонд Народонаселення Організації Об’єднаних Націй, відіграє важливу роль, допомагаючи країнам створювати та розвивати власний потенціал для збирання та аналізу даних. Поточне завдання Фонду – успішне проведення країнами світу чергового десятирічного раунду переписів населення (2005-2014). Минулого  року UNFPA надав допомогу у проведенні переписів 77 країнам в усіх регіонах світу, включно з країнами у складних ситуаціях, такими як Ірак та Судан. Допомогу з боку Фонду продовжуватиметься й надалі. На разі йде діалог з Урядом України щодо технічної та фінансової підтримки наступного всеукраїнського перепису населення.

Дані переписів населення надають фундаментальні характеристики зайнятості людей, діяльності систем освіти та охорони здоров’я. Вони інформують про динаміку та міграційний рух населення, його статево-вікову структуру, рівень бідності, процеси урбанізації та географічного розподілу населення. Країни мають ефективно використовувати ці дані для планування інвестицій, рятування життів та розширення можливостей для теперішніх та майбутніх поколінь. Надійна та точна статистична інформація відіграє визначальну роль у процесах моніторингу, оцінки та вдосконалення програм та планів державного розвитку. Публічна доступність такої інформації додає до прозорості та відповідальності у роботі урядів всіх рівнів.

Фонд Народонаселення ООН (UNFPA)

тел. +380 44 332-81-16, факс +380 44 221-13-01 , ukr@unfpa.or

www.unfpa.org.ua

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram