Відкритий лист НАК «Енергетична компанія України» головному редактору та журналістам Інтернет-видання «Українська правда»

14:55, 05 серпня 2008
Останні події
2 0

Шановна пані Олено! Шановні панове журналісти!

 Як вам, вочевидь, відомо, Інтернет видання «Українська правда» 29 липня 2008 року оприлюднило статтю Сергія Овчиннікова під назвою «Дніпрообленерго»: класика рейдерства».

 Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» 1 серпня 2008 року звернулась до редакції «Української правди» з офіційним листом, в якому просила припинити поширення вказаної статті та опублікувати спростування викладеної в ній інформації як такої, що не відповідає дійсності,  ґрунтується на неправдивих фактах та перекручених обставинах, тобто є недостовірною.

 Однак редакція видання не відреагувала на звернення нашої компанії, чим порушила не тільки права та охоронювані законом інтереси юридичних та фізичних осіб, згаданих у наведеній статті, а й норми чинного цивільного законодавства та законодавства, що регулює діяльність засобів масової інформації, які покладають обов’язок на журналістів та видання спростовувати недостовірну інформацію, оприлюднену ними.  

 У зв’язку з наведеним, НАК «Енергетична компанія України» вважає за необхідне звернутись до вас з цим відкритим листом, в якому, по-перше, навести об’єктивну позицію щодо обставин та подій, які описані в статті «Дніпрообленерго»: класика рейдерства». По-друге, як ми вважаємо, маємо право, висловити свою точку зору щодо об’єктивності, неупередженості та професійності підходу «фахівців», не обтяжених нормами журналістської етики, у поданні вказаного матеріалу, оскільки стали об’єктом брудної та ганебної спроби впливу на суспільну думку.

 «Економічна правда» подає себе як проект «Української правди», присвячений бізнесу та економіці. Цитуємо: «Місія проекту - сприяти підвищенню прозорості влади, впровадженню принципів вільного ринку в Україні та мінімізації державного втручання.

 Проект передбачає не тільки функціонування сайту як ЗМІ, але і проведення власних економічних та соціальних досліджень із метою впливу на громадську думку та рішення посадових осіб.

 «Економічна правда» не розміщує платних матеріалів без позначки ® (реклама). Ми також не публікуємо так званих замовних статей.

 Редакція друкує лише ті матеріали, які, на наш погляд, є важливими для розуміння того, що відбувається в економіці України. Ми можемо бути суб’єктивними, але завжди намагатимемося подавати різні точки зору на одну й ту ж подію».

 

 Якщо наведені у вашому виданні (http://www.epravda.com.ua/about) принципи роботи «Економічної правди» не пусті слова і не ширма для реалізації «суспільного замовлення» для формування «потрібної» ідеології та моралі для впливу на громадську думку у потрібному напрямку, пропонуємо вашій увазі наступну інформацію, яка дозволить вам наблизити ваше економічне та соціальне дослідження теми до об’єктивних реалій, а  громадську думку до такої, що сформована на засадах об’єктивного та всебічного висвітлення подій з урахуванням позицій всіх задіяних у ситуації сторін.   

 

 30 квітня 2008 року відбулись загальні збори акціонерів ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго», на яких, серед іншого, розглядались питання затвердження звітів Дирекції та Наглядової ради товариства. Однак ні генеральний директор ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» Е.В. Соколовський, ні уповноважені представники Наглядової ради товариства для звітування на загальні збори акціонерів не прибули. Як наслідок, звіти затверджені не були, а робота Дирекції ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» визнана незадовільною, зокрема, у зв’язку з невиконанням фінансового плану ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго». Загальні збори акціонерів також прийняли рішення щодо відкликання діючого на той момент складу Наглядової ради ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» та обрання нового складу наглядового органу товариства.

 НАК «Енергетична компанія України» як акціонер, який володіє 75% акцій ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго», разом з іншими акціонерами, взяла участь у вищезазначених загальних зборах, що, в свою чергу, з урахуванням додержання визначеного чинним законодавством України та Статутом товариства порядку скликання та проведення загальних зборів, виключає можливість оскарження правомочності  самих зборів та прийнятих на них рішень.

 Наглядова рада ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» 5 травня 2008 року прийняла рішення відкликати із займаної посади генерального директора ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» Едуарда Степановича Соколовського та призначила виконуючим обов’язки генерального директора товариства Андрія Феодосійовича Мартинюка.

 Підставою для відкликання Соколовського Е.С., окрім вищезазначеного незабезпечення виконання фінансових планів товариства, стало також вчинення ним дій, які виходять за межі повноважень виконавчого органу товариства та генерального директора,  суперечать рішенням акціонерів товариства, а також спрямовані на вчинення перешкод акціонерам ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» в реалізації наявних у них прав щодо участі в управлінні товариством.

 Подальші дії Соколовського Е.С. полягали у перешкоджанні виконанню рішення Наглядової ради ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» від 5 травня 2008 року і виявились у наданні розпоряджень щодо недопущення на територію товариства виконуючого обов’язки генерального директора Мартинюка А.Ф. та вчиненні інших дій, спрямованих на перешкоджання виконання останнім, а також членами Наглядової ради, своїх посадових обов’язків.

 Зрештою такий саботаж змусив Мартинюка А.Ф. звернутися до суду з позовом про усунення перешкод у виконанні ним своїх посадових обов’язків. У рамках даного судового провадження судом було постановлено ухвалу про заборону чинити перешкоди законно обраному в.о. генерального директора ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» Мартинюку А.Ф. у виконанні ним повноважень та обов’язків генерального директора товариства та членам Наглядової ради ВАТ «ЕК  «Дніпрообленерго» – у виконанні ними своїх статутних повноважень. Крім того, Соколовського Е.С. було зобов’язано передати Голові Наглядової ради печатки, штампи, статутні документи ВАТ «ЕК  «Дніпрообленерго» та інше майно товариства, яке було ввірене йому при призначенні на посаду генерального директора ВАТ «ЕК  «Дніпрообленерго».

 Невиконання рішення суду та подальший спротив пана Соколовського Е.С. передати справи новопризначеному в. о. генерального директора ВАТ «ЕК  «Дніпрообленерго» змусили Мартинюка А.Ф звернутися до державної виконавчої служби з метою виконання вищезазначеного рішення суду в примусовому порядку відповідно до вимог законодавства України про виконавче провадження.

 Однак законні вимоги державного виконавця також зіткнулися з протиправним опором колишнього керівника ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго». На підтримку позиції Соколовського Е.С., який продовжував незаконно утримувати під своїм контролем службові приміщення та документи товариства, прибули навіть окремі високопосадовці, серед яких було помічено народного депутата України від Партії регіонів, члена Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки України Коржа Павла Петровича.

  Отже, події 25 липня 2008 року, описані у статті Сергія Овчиннікова «Дніпрообленерго»: класика рейдерства», власне були нічим іншим як намаганням виконати законні рішення органів управління ВАТ «ЕК  «Дніпрообленерго» та рішення суду щодо заборони перешкоджання їх виконанню. 

 Кожний із вищенаведених фактів підтверджується належними документами.

 Це об’єктивний виклад обставин подій 25 липня 2008 року, що відбулись у ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго». А тепер дозвольте висловити думку щодо професійності журналістів, які публікуються в «Українській правді». Глибокий сумнів викликає чесність та неупередженість видання «Українська правда», засобу масової інформації, «який не друкує замовних статей».  

 НАК «Енергетична компанія України» є найбільшим акціонером ВАТ «ЕК  «Дніпрообленерго» і володіє 75% акцій товариства, що, як ви розумієте, надає можливість компанії приймати будь-які рішення з питань управління товариством.

 При цьому НАК «Енергетична компанія України» є компанією, 100% акцій якої належить державі в особі Міністерства палива та енергетики України, а тому рішення національної енергокомпанії як мажоритарного акціонера ВАТ «ЕК  «Дніпрообленерго» є, власне, рішенням держави щодо управління належними їй корпоративними правами.

 Це мало б бути відомо автору статті Сергію Овчиннікову, який повинен був провести «власне економічне дослідження». Цього також не міг не знати відповідальний редактор видання «Українська правда», якщо, звісно, це видання себе поважає і вважає професійним.  

 У зв’язку з цим, рішення, прийняті на загальних зборах  ВАТ «ЕК  «Дніпрообленерго» 30 квітня 2008 року, цілком відображають позицію державного акціонера товариства і жодним чином не спрямовані на встановлення контролю над ВАТ «ЕК  «Дніпрообленерго» групою «Приват». Це щодо змісту квінтесенції статті.

 Вочевидь, поважаюче себе видання, яке «не друкує замовних матеріалів та завжди намагається подати різні точки зору», перед розміщенням матеріалу мало б перевірити, твердження пана Соколовського Е.С. на предмет відповідності їх фактичним обставинам та підтвердження їх документально.

 Втім, ні автор статті, ні редакція, в силу певних обставин, не мали наміру цього робити, що мало наслідком опублікування брехливих та недостовірних тверджень щодо «силового захвату», «одержання оперативного контролю над підприємством групою «Приват», наявності «автобусів, з яких вийшло 60-70 співробітників охоронної фірми «Безпека. Охорона. Гарантія», яка входить до групи «Приват», «недійсності рішень загальних зборів акціонерів «Дніпрообленерго» від 30 квітня 2008 р.» тощо.

 Щоправда, у автора статті промайнула одна розумна думка, яка виражена в наступних рядках: «Звісно, НАК «ЕКУ» як мажоритарний акціонер цілком мала право змінити керівника компанії на загальних зборах акціонерів».

 Однак наступне речення: «Дивно, що довелося для цього використовувати типові рейдерські методи», нажаль, демонструє дійсну мету розміщення матеріалу або ж, вибачте, відсутність у його автора не тільки уявлень про журналістський обов’язок, але й здатності до логічного мислення.

 Так, нам теж це здається дивним! Немає логічного пояснення здійснення силового захвату товариства, яке на 75% належить тому, хто, за задумом автора статті, його захоплює. То чому це не наштовхнуло автора статті та редакцію видання на думку про необхідність пересвідчитись у наведених паном Соколовським фактах або, принаймні, запитати думку іншої сторони? 

 Напевно тому, що завданням статті було саме навішування ярликів з такими популярними нині визначеннями як «рейдер», «силове захоплення» тощо. Чого тільки варта ілюстрація до статті, яку, напевне, довго довелось шукати автору статті у власних архівах для штучного підсилення ефекту від його твору.

 З огляду на спосіб представлення матеріалу і «позицію», яку видання «Українська правда» підкреслює в цій статті, дозвольте висловити побоювання та щире співчуття з приводу того, що обставини, які завадили вам виконати журналістський обов’язок, є початком істотних змін у політиці видання. Навряд чи воно може й надалі сприйматись громадськістю як одне з небагатьох професійних видань, не поглинутих потоком замовного матеріалу та платної точки зору. 

 Ви заявляєте, що місією проекту «Економічна правда»  є сприяння підвищенню прозорості влади, впровадженню принципів вільного ринку в Україні та мінімізації державного втручання. Можливо, фактор участі держави в корпоративному управлінні ВАТ «ЕК  «Дніпрообленерго» так обурив «Українську правду», що видання вирішило побудувати своє дослідження виключно на емоційній та, м’яко кажучи, не зовсім  адекватній думці звільненого за неналежне виконання обов’язків пана Соколовського. Однак дозвольте і нам надати невелику консультацію (адже як вбачається зі змісту статті, консультації займають неабияке місце в журналістських дослідженнях): реалізація державою корпоративних прав не є втручанням у економічні процеси, на відміну від перешкоджання виконанню законних рішень органів управління господарюючого суб’єкта та судових рішень, що є злочином згідно із законодавством України.        

 Сподіваємось на вашу чесність та відповідальність за репутацію «Української правди» та формування громадської думки.

 

 Президент НАК «Енергетична компанія України»     

           Володимир Зіневич

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter