“Чи бути новій Тендерній палаті на базі Аудиторської палати України?”з приводу подання у другому читанні  ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань аудиторської діяльності", реєстраційний № 0975

Аудиторська України в обличчі Аудиторської палати України, Спілки Аудиторів України, Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України та представники Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України – українських професійних аудиторських організацій, що забезпечують функціонування незалежного аудиту в країні, виказують свою стурбованість щодо змісту доповнень до законопроекту № 0975, що внесені народними депутатами Полянчичем М.М. та Шпаком В.Ф. до другого читання.

В означеному законопроекті, окрім інших, передбачається практично змінити Закон України „Про аудиторську діяльність”, його базові принципові положення. Чинна редакція закону діє лише з грудня 2006 року і за цій термін ні Аудиторською палатою України ні практикуючими аудиторами не виявлено його суттєвих недоліків.

Українській професійний аудит побудовано руками самих аудиторів країни. На сьогодні в доробок Аудиторської палати України сміливо можна включити :

· перехід вітчизняних аудиторів на роботу за міжнародними стандартами, прийнятими АПУ в якості національних;

· встановлення систем сертифікації аудиторів та їх безперервного підвищення кваліфікації у відповідності з існуючою міжнародною практикою;

· започаткування та початок реалізації системи контролю якості за аудиторськими послугами суб’єктів аудиторської діяльності;

· ведення всеукраїнського Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, який  відкритий для широкого загалу користувачів; співпраця з державними регуляторними органами з питань підвищення якості  аудиторської практики в країні.

Сама Аудиторська палата функціонує як незалежний орган, в якому інтереси професії узгоджуються з інтересами Держави шляхом участі у її роботі 10 осіб з аудиторського загалу (яких обрано на з’їзді аудиторів України шляхом відкритого голосування зі всіх регіонів України), та представників Мінфіну України, Мін’юсту України, Мінекономіки України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Держкомстату України, Держфінпослуги України, ДКЦПФРУ, Рахункової палати та Головного Контрольно-ревізійного управління України. Таким чином в АПУ зосереджено інтереси всіх зацікавлених учасників контрольного середовища України. Слід зауважити що згідно закону всі члени АПУ, окрім його Голови, працюють на добровільних засадах.

В зазначеному вище проекті пропонується запровадження так званого «камерального аудиту» та «камерального висновку» - це профанація самого аудиту як завдання з надання впевненості користувачам фінансової звітності та читачам аудиторського висновку.

Окрім цього з усіх законодавчих актів виключено поняття аудитора як приватного підприємця. Це лишає роботи як мінімум 805 осіб. Може це і невелика для народних депутатів цифра, але для АУДИТА за кожним з наших колег стоїть їхня робота, їхні витрати на сертифікацію та підвищення кваліфікації, в кінці – кінців добробут їхньої родини, що не можуть ігнорувати члени Аудиторської палати України та професійні організації.

В цілому, всі законодавчі новели направлені, на нашу думку, на реалізацію великого комерційного проекту по впровадженню системи електронної звітності в країні.

Мабуть тому у законопроекті, що виноситься на друге читання серед складу АПУ включено 5 народних депутатів з Комітету ВР з питань економічної політики, серед яких є прізвища осіб, пов’язаних з схемами роботи Тендерної палати України, додається Державний Комітет інформатизації України, та виключено НБУ, Держфінпослуги та ДКЦПФРУ, Рахункова Палата, Мінфін, Мін’юст, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація України. Такий склад АПУ суттєво підвищує ризик політизації палати, чого вдавалося уникати протягом 15 років.

Таким чином український аудит втратить як свою незалежність так і відповідність світовим стандартам та нормам і перетворіться в інструмент комерційних та політичних інтересів, а уся українська економіка стане фінансовим та інформаційним донором транснаціональних аудиторських фірм.

На думку членів Аудиторської палати України та представників професійних аудиторських і бухгалтерських організацій України, прийняття змін до закону України «Про аудиторську діяльність» в редакції законопроекту № 0975, нанесе велику шкоду як економіці нашої країни, так і аудиторській професії, що вимагає відміни розгляду цього законопроекту на засіданні Верховної Ради України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram