Результати другого року втілення програмного компоненту із залучення чоловіків до збереження здоров’я в рамках Програми допомоги Україні ФН ООН

10:58, 24 грудня 2007
Останні події
1 0

Фонд Народонаселення ООН (ФН ООН) – одна з провідних агенцій системи Організації Об’єднаних Націй, яка надає допомогу у сфері репродуктивного здоров’я та народонаселення країнам, що розвиваються, та країнам з перехідною економікою. Від початку своєї роботи у 1969 році, Фонд виділив допомогу країнам, що розвиваються, у розмірі понад 6 мільярдів доларів США. ФН ООН співпрацює з урядовими та неурядовими організаціями у більш ніж 140 країнах. ФН ООН підтримує програми, спрямовані на допомогу жінкам, чоловікам та молоді у таких сферах як:

· Програми з народонаселення та розвитку;

· Планування сім’ї та запобігання небажаній вагітності;

· Безпечна вагітність та народження дитини;

· Профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом;

· Попередження насильства проти жінок;

· Профілактика ВІЛ-інфекції;

· Формування безпечної поведінки молоді.

ФН ООН розпочав свою діяльність в Україні з 1996 року. На сьогоднішній день Представництво ФН ООН в Україні здійснило 15 та продовжує впровадження ще 7 проектів, про які детальніше можна дізнатися за адресою http://www.unfpa.org.ua/ukr/projects.php?localeset=ua. На цьому вебсайті також можна отримати більш детальну інформацію про роботу ФН ООН в Україні.

З січня 2006 року ФН ООН розпочав свою першу 5-річну Програму допомоги Україні (ПД) на 2006-2010 роки, яка складається з кількох напрямків: 1) Народонаселення та розвиток; 2) Репродуктивне здоров’я; 3) Гендерна рівність, та окремих програм, спрямованих на формування безпечної поведінки молоді, боротьби з наркоманією та попередження ВІЛ/ІПСШ серед військовослужбовців та молодих людей.

Коли ми говоримо про гендерну рівність та необхідність її дотримуватися, частіше за все на думку приходять ідеї щодо забезпечення політичних та економічних прав жінок в Україні, рівних можливостей з чоловіками в усіх без винятку сферах життя. Питання гендерної рівності відносно здоров’я, зокрема статевого та репродуктивного здоров’я, репродуктивних прав, часто є для нас несуттєвими. Але саме традиційні уявлення про материнство, здоров’я жінок, статеве та репродуктивне здоров’я як про виключно "жіночі" питання, що ними має опікуватись жінка, обмежують участь чоловіків у вирішенні цих вкрай важливих для кожного подружжя питань і посилюють соціальне та психологічне навантаження на жінок.

 

Чоловіки повинні приймати участь у плануванні сім’ї, кількості та часу народження дітей, а отже – щодо використання або невикористання засобів контрацепції, не залишаючи жінок на самоті з тягарем відповідальності. Саме чоловікам належить вирішальний голос у питанні використання презервативів як засобу захисту від ВІЛ-інфекції та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Чоловіки повинні нарівні з жінками думати про майбутню дитину, допомагати вагітній дружині або партнерці, тим самим забезпечуючи найкраще проходження вагітності та легкі пологи.

Чоловіки повинні нарівні з жінками опікуватись власними дітьми, особливо – новонародженими, які так потребують батьківської любові. Старші діти мають відчувати підтримку батька та його участь у власному вихованні.

Чоловіки зобов’язані унеможливити будь-яку дискримінацію або насильство відносно жінок.

Відповідальне ставлення чоловіків до самих себе, до своїх партнерок та дітей – це завдання для всього суспільства. Адже пасивне та безвідповідальне ставлення чоловіків до власного здоров’я та здоров’я своїх жінок, вкупі з природно більшою ніж у жінок вразливістю чоловіків до зовнішніх та внутрішніх психологічних та фізичних негараздів призводять до того, що наразі надсмертність чоловіків є одним з головних чинників демографічної кризи в Україні.

Уряд України повинен переглянути ситуацію зі здоров’ям чоловіків, гендерною рівністю, правами чоловіків і жінок, що склалася в Україні.

Українські чоловіки живуть в середньому на 12 років менше за жінок, їхні шанси померти у віці 20-40 років учетверо вищі, ніж у жінок. 60% українських чоловіків – активні курці тютюну, лише 10% регулярно займаються спортом. Чоловіки становлять більше 80% серед самогубців, переважну більшість хворих на туберкульоз та СНІД.

Молоді чоловіки зобов’язані відмовитися від шкідливих звичок та небезпечної поведінки, яка шкодить їхньому здоров’ю, загрожує здоров’ю та життю їх дітей. Молоді чоловіки повинні зрозуміти, що ті з них, хто палить тютюн (50% всіх чоловіків у віці 18-25 років, 25% з яких помруть передчасно від пов’язаних з палінням хвороб), вживають наркотики (35% ін’єкційних наркоманів в Україні не досягли 25-річного віку), зловживають алкоголем та небезпечно поводяться, шкодять не лише собі, а й своїм нащадкам. Хоча й важко оцінити шкоду для власного здоров’я, проте ризик передчасно померти для молодих чоловіків віком до 30-ти років складає 37%,  рівень їхньої смертності у 3,3 разу перевищує відповідний показник у молодих жінок. Саме тому кількість жінок перевищує кількість чоловіків в Україні на 3,6 мільйона осіб, незважаючи на те, що чоловіків народжується більше.

Протягом 2006 – 2007 років в рамках гендерного компоненту Програми допомоги Україні з боку ФН ООН у партнерстві з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту зусилля були спрямовані на створення національного механізму реалізації програм та проектів, спрямованих на залучення чоловіків до питань охорони здоров’я та боротьби з гендерним насильством.

З такою метою було створено мережу громадських організацій  у 15 регіонах України. Керівники цих організацій одержали необхідні теоретичні знання та доступ до інформації з різних джерел, приймаючи участь в семінарах, що їх проводив ФН ООН.

З метою зміцнення потенціалу окремих учасників мережі та започаткування програм із залучення чоловіків на регіональному рівні, ФН ООН ініціював програму малих грантів, які в результаті проведення конкурсу у 2006-2007 роках одержали 14 громадських організацій. Проекти, які фінансувалися коштами малих грантів ФН ООН, виконувались за безпосередньої участі органів місцевої влади, місцевих громад та ЗМІ.

В 2007 році неурядовими громадськими організаціями були втілені декілька проектів в регіонах України: в Донецькій, Луганській, Львівській, Хмельницькій, Волинській, та Одеській області. Навчальні заходи та інформаційні компанії в рамках цих проектів проводились не лише в обласних центрах, а й у сільській місцевості.

Цільовими групами, з якими працювали фахівці НУО, були учні старших класів середніх шкіл та члени їх родин, лідери молодіжних студентських організацій та просто студенти і курсанти вищих навчальних закладів в тому числі військових, міське та сільське населення середнього віку. За загальними підрахунками в організованих тренінгах взяло участь більше п’яти сот чоловік, які одержали знання і тепер мають можливість розповсюджувати інформацію, впливаючи на поведінку та стиль життя свого оточення.

З метою забезпечення належної роботи НУО, на кошти міні грантів було придбано необхідне технічне обладнання та матеріали.

В рамках проектів було проведене анкетування широких мас населення щодо обізнаності в питаннях гендерної рівності, планування сім’ї тощо; розроблені та надруковані інформаційні та методичні матеріали (більше 2500 примірників), організовані круглі столи, передачі на радіо та прес-конференції із залученням місцевих ЗМІ, створені роліки соціальної реклами.

В рамках гендерного компоненту в 2007 році були проведені дві конференції, які об’єднали зацікавлені сторони, фахівців зі всієї України, що працюють в області захисту гендерних прав, рівності чоловіків і жінок, залучення чоловіків до збереження здоров’я та планування сім’ї:

1. «Здорова нація запорука - майбутнього України» (07 червня 2007, м. Київ)

2. «Багато-секторне партнерство у підтримку залучення чоловіків до охорони СРЗ в Україні» (29 - 30 листопада 2007 р., м. Одеса)

Також, в рамках гендерного компоненту, Інститутом демографії та соціальних досліджень Національної Академії Наук України було проведено ґрунтовне дослідження «Гендерні аспекти здоров’я та смертності населення України», результати якого будуть невдовзі опубліковані. Метою дослідження було бажання знайти остаточну відповідь на питання відносно впливу гендерних факторів на демографічні процеси в Україні.

Подальші дії ФН ООН та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту в рамках реалізації 5-ти річної програми залучення чоловіків передбачають проведення інформаційно-просвітницьких заходів, результатом яких, як очікується, стануть суттєві зміни як поведінки чоловіків в бік більш безпечної, так і збільшення відповідальності чоловіків за власне здоров’я та здоров’я їхніх партнерок та членів сім’ї.

На сьогодні, партнерами ФН ООН у роботі, спрямованій на покращення здоров’я українців виступають Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна прикордонна служба України, Державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ), Програма розвитку ООН (ПР ООН), "Глобальне молодіжне партнерство GYP-Україна", Всеукраїнська студентська рада, мережа молодіжних громадських та студентських організацій "КРОНА", молодіжні парламенти та спілки.

ФН ООН відкритий для створення нових партнерських стосунків і готовий розглядати пропозиції до співпраці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter