Виборчий блок політичної партії «Україна Соборна» і Всеукраїнської Чорнобильської Народної Партії «За добробут та соціальний захист народу» - Український Народний Блок є продовженням національної державницької традиції в українській політиці. Блок стоїть на засадах україноцентризму, I сповідує такі спільні цінності:

Державність

Перетворення України на самодостатній регіональний геополітичний центр.

Місія України

Україна має створити нову цивілізацію на порубіжні Сходу і Заходу, яка б увібрала в себе все краще, що було на обох полюсах людства.

Україноцентризм

Державні рішення в зовнішній та внутрішній сферах діяльності повинні прийматись, виходячи виключно з національних інтересів.

Європейський вибір

В першу чергу це – шлях повернення до себе, це процес розвитку в сучасних умовах нашої української європейської ідентичності.

Соборність

Реальна Соборність нації – об’єднання у єдиному культурному просторі як всіх громадян України, так і всіх українців, які проживають за її межами.

Соборність України означає спільний внутрішній ринок, спільну зовнішню політику, спільну енергетичну стратегію, спільну безпеку, спільну культурну ідентичність та ін.

Національна гідність та виховання громадянського патріотизму – основа єдності суспільства.

Духовність

Пріоритет духовного розвитку нації та суспільства заснованого на моралі, етиці, гуманізмі, поважному ставленні до навколишнього світу та природи

Солідарність

Політична солідарність українського народу, яка досягається шляхом формування нової національної ідентичності на основі українських традиційних культурних цінностей, органічно доповнених новими сучасними елементами та інтеграції культурних цінностей національних меншин України.

Національні культурні цінності

Розвиток нації, як спільноти, що живе на власній землі, має спільну історію, спільну національну культуру, спільні міфи, єдину економіку й єдині права та обов’язки для всіх її представників.

Культура – стратегічний чинник розвитку українського суспільства, засадничий принцип розвитку в усіх сферах його життєдіяльності.

Демократія і соборноправність

Формування української нації шляхом широкої демократизації суспільства,  доповненою національною формою народовладдя – соборноправністю.

Суспільний розвиток

Сталий соціальний розвиток (сукупність духовних, соціальних, економічних, політичних процесів, що розгортаються у країні) з метою досягнення гармонійного розвитку людини, суспільства, економіки та навколишнього середовища на принципах: сталості процесів розвитку, гармонійності розвитку людини, соціальної справедливості.

Сталість процесів розвитку

Суспільний і економічний розвиток на основі узгодження темпів економічного та соціального розвитку з можливостями природних систем країни забезпечувати ці темпи мінеральними та біологічними ресурсами, та межами здатності біосфери до асиміляції забруднень та інших негативних впливів господарської діяльності. Такий розвиток повинен бути тривалим у часі (сталим) і не відбуватись за рахунок погіршення можливостей наступних поколінь людей забезпечувати свої потреби.

Гармонійність розвитку людини

Задоволення фізичних, духовних та інших потреб сучасної людини впродовж всього життя. Розширення можливостей вибору людини. Гарантування особистих прав та свобод.

Соціальна справедливість

Забезпечення рівного доступу громадян до всіх видів ресурсів для підтримки економічних передумов відтворення та розвитку людини, рівного доступу до установ охорони здоров’я, а також рівного доступу до задоволення освітніх та культурних потреб.

Головною метою своєї політичної діяльності Український Народний Блок визначає досягнення національної єдності та сталий розвиток людини. Основним засобом досягнення визначеної мети є Стратегія національного розвитку країни, в основі якої лежить консенсусна Стратегія переходу України до сталого розвитку, розроблена нашою політичною силою. Вона лежить в основі виборчої програми Українського Народного Блоку.

Деякі блоки нашої виборчої програми, такі:

Соборність заради майбутнього

Стратегія національного розвитку України. Президентсько-парламентська модель держави. Нова якість влади на основі народної волі, соборноправність. Обмеження термінів перебування на виборних посадах. Департизація і професіоналізація виконавчої влади. Розвиток громадянського суспільства.

Добробут і соціальний захист

Мінімальні зарплати і пенсії не нижче 1000 гривень. Реалізація Чорнобильської житлової програми. Пільги жителям 30-км зони навколо діючих АЕС. Соціальний захист і підтримка життєдіяльності інвалідів. Повна виплата чорнобильських пенсій та інших доплат. Збільшення видатків на розвиток культури до 5%, охорони здоров’я – 6%, освіти – 10% ВНП.

Нова якість економічного розвитку

Крупний соціально-економічний маневр. Збільшення національного багатства і зростання доходів. Новий Податковий кодекс на основі оподаткування ресурсопотоків. Скасування податку на додану вартість. Зменшення нарахувань на фонд оплати праці. Інноваційна доктрина розвитку економіки. Зміна неефективних моделей виробництва і споживання.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Впровадження стратегії сталого розвитку України. Європейський рівень національної екологічної політики. Відродження Дніпра та поліпшення якості питної води. Охорона, відтворення і сталий розвиток Карпат. Зменшення забруднення в містах і селах України. Забезпечення техногенно-екологічної безпеки. Підтримка громадських природоохоронних організацій.

Відповідальне управління, розвиток  місцевих громад

Підвищення ефективності роботи правоохоронних органів, встановлення реальної незалежної судової системи. Законодавче створення механізмів недопущення корупції державних чиновників, суддів, працівників силових структур. Незалежність, в тому числі ресурсна, правоохоронних структур від органів виконавчої влади. Посилення цивільного контролю та контролю ЗМІ за системою правоохоронних і судових органів. Проведення реформи місцевого самоврядування. Наповнення ресурсами потреб територіальних громад. Забезпечення безпеки громадянина, суспільства, держави Україноцентризм у зовнішній політиці

Головними гаслами нашої виборчої кампанії є:

„Повернемо владу народу”,

 „Суспільна згода задля сталого розвитку України”,

„Єдність у розмаїтті”,

„Соціальна справедливість, економічне процвітання, екологічна безпека”.

В першу п’ятірку Українського Народного Блоку входять:

Яхеєва Тетяна Михайлівна – Голова політичної партії „Україна Соборна”, кандидат економічних наук, народний депутат України І скликання;

Уманець Михайло Пантелійович – Голова Всеукраїнської Чорнобильської народної партії „За добробут та соціальний захист народу”, генеральний директор ЧАЕС у 1987-1992 р.р., голова Держкоматома у 1992-1996  р.р.;

Черняк Володимир Кирилович – доктор економічних наук, професор, народний депутат України ІІІ і ІУ скликання;

Шевчук Василь Якович - доктор економічних наук, професор, Голова Товариства охорони природи;

Баранюк Микола Дмитрович – заслужений юрист України, заслужений юрист СРСР, член Всесвітньої спілки юристів.

Український Народний Блок є реальним представником народу і виразником його інтересів, спирається на реальні структури громадянського суспільства, які обстоюють реальні інтереси конкретних соціальних груп населення. До виборів існував у статусі громадсько-політичного блоку, суб’єктами якого стали близько 60 громадських організацій. Зараз представники цих організацій є кандидатами в народні депутати від Українського Народного Блоку. В нашому виборчому списку представлені економісти і юристи, вчителі, лікарі, робітники, приватні підприємці, студенти, пенсіонери – представники народу  з усіх регіонів України.

В єдності наша сила!

 

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram