СЕНСАЦІЙНІ результати загальноукраїнського соціологічного дослідження  в рамках річної програми досліджень  «МЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ВИБОРУ»

28 серпня 2007 року 14:30 Прес-центр інформаційної агенції  «УНІАН»

Київський інститут проблем управління імені Горшеніна в рамках річної програми досліджень «Ментальні основи вибору» провів дослідження «Україна очима дітей». Дослідження проводилося 18-20 серпня 2007 року на базі Міжнародного дитячого центру «Артек». Дітям було запропоновано написати письмову роботу щодо ряду запропонованих тем. Загалом у дослідженні прийняло участь 1603 дітей 3-11 класів зі всіх областей України. Обробка результатів здійснювалась методом контент-аналізу та якісного вивчення текстів дитячих творів.

В результаті аналізу отриманих творів спеціалісти Інституту Горшеніна зробили наступні висновки:

1. Сучасні діти України – це якісно та принципово нове покоління з новими, європейськими цінностями. Складають єдину націю (відбувається інтенсивне формування нації). Самоідентифікують себе як громадян цієї країни.

2. Головні характеристики – відверті, незашорені, не мають «радянських» страхів, чуйні до несправедливості. Якщо звертаються з побажаннями до влади, то просять для суспільства, для людей. Не бояться висловлюватися та цінують цю свободу слова. Мислять «дорослими» категоріями (рефлексія суспільних процесів у дитячому віці).

3. У свідомості дітей Україна як країна існує, і з Україною пов’язують  своє майбутнє. Країну сприймають позитивно. Дуже патріотичні.

4. При цьому негативно ставляться до політикуму. Політика для них – це щось таке, що негативно відображається на їх свідомості. До політиків відносяться без пієтету та вождізму, як до функціонерів, які повинні виконувати свої обов’язки, а не обговорюють їх особисті якості (добрий, порядний, духовний тощо).  Політиків підозрюють у корисливих мотивах. Влада – синонім неорганізованості. Коли будуть обирати – точно оберуть інших.

5. Вкрай чутливі до абсурду та відсутності змісту. Їх не можливо «забалакати», не взяти популізмом. Чітко фіксують розрив між словами та діями політиків.

6. Для сучасних дітей основа існування та розвитку – мир, єдність, безконфліктність. Немає бажання вирішувати проблеми силовими методами. Немає схильності до авторитаризму.

7. У плані профорієнтації – обирають гуманітарні спеціальності, практично не віддають перевагу технічнім професіям. Україна перестає бути УССР. Країна позбавляється індустріальної спадщини та змінює спеціалізацію – в бік гуманітаріїв та сфери послуг. Відбувається ідентифікація конкурентних переваг України.

8. Сприймають ринкові відносини як норму.

9. Емоційно відносяться до існування бідності та соціальної незахищеності серед широких верств населення. Скептично відносяться до можливостей держави у соціальній сфері та у справі подолання соціальних пороків. При цьому розуміють, що простим підняттям зарплат та пенсій проблему не вирішити. Просять звернути особливу увагу на проблему та вжити заходів.

10. Між дітьми не існує конфронтації по лінії Схід-Захід. Розуміють, що саме політики ініціюють розкол.

11. Величезне занепокоєння викликає екологічний стан – сміття, забруднення вулиць. Це, на нашу думку, означає появу нормального почуття власності. Не подобається відношення до цього дорослих. Також відзначають високий рівень криміналізації серед однолітків. Бажають очистити країну від бруду (позбавити від депресії).

12. Якщо будувати проект країни – необхідно працювати не з дорослими та літніми людьми, а з дітьми (сфера освіти). У дітей переважають цінності, які прийнято називати європейськими – демократичні основи, свобода слова, свобода вибору, відсутність преклоніння перед владою.

 

ДОДАТОК №1

На питання «Що тобі подобається в країні, в якій ти мешкаєш?» діти відповідають наступним чином:

1. В своїх відповідях діти найчастіше підкреслюють, що їм подобається природа, клімат України (54,6%). Цей факт можна розглядати як важливу умову формування любові до батьківщини. Немає суттєвої різниці між поглядами дітей молодших та старших класів.

2. 22,6% дітей відзначають, що позитивні емоції у них викликають люди, народ України. Це є другим фактором формування патріотизму – соціальне оточення: добрі, співчутливі, життєрадісні люди тощо. Відмічається явна залежність між віком та оцінкою позитивних якостей людей із зростанням позитивних оцінок від молодших класів до старших (від 5,9% у 3-ому класі до 38,2% у 11-ому класі).

3. 21,8% вказують на культуру та історію України як на те, що їм подобається більш за все. Оцінка значення культури та історії також у значній мірі залежить від віку дітей. Старші більш високо цінують ці явища в житті суспільства (від 10,4% до 44,1%)

4. Подобаються дітям також можливості для дозвілля та розваг – 19,9%. А також міста та інші населені пункти України, зокрема ті, в яких вони мешкають – 19,1%.

На питання «Що тобі не подобається в країні, в якій ти мешкаєш?» діти відповідають наступним чином:

1. Дітям не подобається, перш за все, політика та політики – 47,8%. Це свідчить про високий рівень політизації українського суспільства та про перенос цього явища на дитячу свідомість. З іншого боку це свідчить про бажання змін в суспільстві, особливо у політичній сфері. Про політиків та  політику у більшості випадків говорять без імен, узагальнено.

2. Дітям не подобається бруд та сміття на вулицях населених пунктів (27,4%). Немає залежності цього показника від віку.

3. Соціально-економічна політика держави викликає критику у 25,7% дітей. Переважно мова йде про захист малозабезпечених верств населення. Причому усвідомлення цього як проблеми формується у дітей починаючи з 6-7 класу.

4. 15,1% дітей звертають увагу на відсутність культури поведінки (неприязне відношення до інших людей, лихослів`я, пияцтво тощо). Таким чином, діти досить чітко розрізняють добро і зло. Про негативні якості людей частіше говорять учні молодших класів, оскільки вони більш чутливі й незахищені.

На питання «Що б ти порадив зробити політикам, щоб людям стало жити краще?» діти відповідали наступним чином:

1. 41,6% вказали на необхідність підвищення пенсій, зарплат та зниження цін. Причому діти молодшого віку частіше акцентують увагу на цій проблемі, при цьому соціальна проблематика спрощується. У учнів старших класів розуміння соціально-економічних проблем суспільства значно ширше.

2. 35,9% дітей підозрюють політиків у корисливих інтересах. При цьому різко підвищується частота висловлювань з цього приводу у дітей старших класів (від 11,8% у 3-ому класі до 58,8% у 11-ому класі).

3. 12% дітей вважають, що політики повинні знаходити спільну мову, не ворогувати, знаходити можливість компромісу для вирішення державних завдань. Тут також існує залежність частоти згадування даної проблеми від віку дітей. Відносне розуміння цієї проблеми з’являється у учнів 5-6 класів.

4. 8,8% радять політикам звернути увагу на забрудненість територій населених пунктів, своєчасний вивіз сміття та інші екологічні проблеми. Частіше про це згадують діти молодших класів.

 

ДОДАТОК № 2

1. Що тобі подобається в країні, в якій ти мешкаєш?

­ Природа, клімат – 54,6%

­ Люди, народ (позитивні характеристики: доброта, дружелюбність тощо) – 22,6%

­ Культура, історія народу та України – 21,8%

­ Дозвілля, розваги – 19,9%

­ Міста, населені пункти – 19,1%

­ Українська мова – 8,9%

­ Освіта – 6,7%

­ Політика та політики – 5,2%

­ Незалежність – 5,0%

­ Соціально-економічна політика – 2,0%

­ Інфраструктура – 1,8%

­ Інше 6,2%

­ Все подобається – 7,7%

2. Що тобі не подобається в країні, в якій ти мешкаєш?

­ Політика та політики – 47,8%

­ Забрудненість населених пунктів, навколишнього середовища, екологія – 27,4%

­ Соціально-економічна політика – 25,6%

­ Люди (негативні характеристики: неповага до людей, лихослів`я, зловживання спиртними напоями тощо) – 15,1%

­ Соціальна сфера – 10,1%

­ Злочинність, наркоманія, пияцтво тощо – 9,1%

­ Освіта - 6,1%

­ Мова (розповсюдженість російської мови, негативне відношення до російської мови) – 5,7%

­ Інфраструктура, ЖКГ – 4,9%

­ Соціальне розшарування – 2,3%

­ Культура, історія народу і України – 2,2%

­ Міста, населені пункти – 1,2%

­ Дозвілля, розваги – 1,0%

­ Інше - 4,5%

­ Все не подобається – 1,3%

 

3. Щоб ти порадив / порадила політикам зробити в Україні, щоб людям жилося краще?

­ Підвищення зарплат та пенсій, зниження цін, соціальна політика – 41,6%

­ Думати про людей, а не про особисті інтереси – 35,9%

­ Знаходити спільну мову, не ворогувати – 12,0%

­ Допомога бідним та малозабезпеченим – 10,7%

­ Прибирання сміття в населених пунктах, покращення екологічної ситуації – 8,8%

­ Покращення культури – 5,2%

­ Покращення доріг, будівництво житла, покращення інфраструктури – 5,1%

­ Боротьба зі злочинністю – 2,9%

­ Інше – 9,5%

4. Кім ти бажаєш стать в житті (професія, заняття)?

­ Художник, дизайнер, модельєр, режисер – 13,6%

­ Артист, співачка, танцівниця – 10,7%

­ Юрист – 8,8

­ Бізнесмен – 8,6%

­ Лікар – 8,2%

­ Вчитель, вихователь, психолог – 7,1%

­ Економіст, бухгалтер, аудитор и т.д. – 4,8%

­ Спортсмен – 4,4%

­ Менеджер, директор, керівник – 3,5%

­ Інше – 16,2%

­ Ще не вирішив – 14,0%

Київський інститут проблем управління імені Горшеніна висловлює подяку генеральній дирекції Міжнародного дитячого центру «Артек» та редакцію журналу «Артек» за надану можливість проведення соціологічного дослідження.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram