Федерація профспілок України є правонаступницею майна Укрпрофради. ФПУ вийшла із складу всесоюзного профоб’єднання у жовтні 1990 року – майже за рік до проголошення незалежності України. Відповідно до рішень вищих колегіальних органів Загальної конфедерації професійних спілок  – правонаступника ВЦРПС, за Федерацією незалежних профспілок України (тепер – ФПУ) було закріплено майно, яке належало Укрпрофраді, їй передані права на володіння, користування і розпоряджання профспілковим майном, що належало ВЦРПС на території України.

Експертна рада Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України підтвердила законність майнових прав ФПУ як правонаступника  Укрпрофради та майна ЗКП СРСР, розташованого на території України.

Рішеннями вищих судових органів України визнано правомірним створення ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” та  ЗАТ “Укрпрофтур”, законність права власності ФПУ та її членських організацій на інші об’єкти, розташовані у багатьох регіонах України. На більшість об’єктів нерухомості профспілки та їх господарюючі суб’єкти отримали державні свідоцтва про власність.

Незважаючи на це, державні органи та окремі політичні і громадські діячі донині ініціюють нападки на майнові права ФПУ у засобах масової інформації, підготовку та розгляд Верховною Радою України низки законопроектів, положення яких передбачають обмеження чи позбавлення ФПУ її законних майнових прав.

Нападки на майнові права ФПУ особливо посилилися після прийняття Верховною Радою України Закону України “Про мораторій на відчуження майна, яке перебуває у володінні Федерації професійних спілок України” від 22 лютого 2007 року N 700-V.

Вказаний закон покликаний здійснити інвентаризацію профспілкового майна, яке незабаром буде оголошено державною власністю. Він завершує перший етап системних дій державних органів, кінцевою метою яких є безоплатне вилучення майна ФПУ та її членських організацій у власність держави з майбутньою його приватизацією в інтересах кланових груп.

Крім грубого порушення прав громадської організації, що об’єднує понад 10 млн. членів профспілок, втрати міжнародного авторитету України, це може призвести до втрати унікальних оздоровчих, туристичних, спортивних комплексів профспілок, що мають неоціненне соціально-економічне значення. Однак, ці наслідки взагалі не взяті до уваги при прийнятті закону. 

Про це свідчить практика роботи урядової робочої комісії, створеної відповідно до Закону “Про мораторій…” розпорядженням КМУ від 26.04.07 № 236-р.

Характерним і красномовним є сам склад комісії. До неї входять  16 представників виконавчої влади, 4 представники Конфедерації роботодавців, 4 представники депутатського корпусу, у т.ч. 3 народні депутати України, і лише 3 представники профспілок, серед яких усього один  представник ФПУ.

Листом від 04.05.07 №07/01-15/818 ФПУ звернулася до Прем’єр-Міністра України Януковича В.Ф. з проханням збільшити представництво ФПУ у робочій комісії. На цей лист КМУ видав доручення від 14.05.07 №20758/1/1-07 щодо розгляду пропозиції ФПУ, однак ні звернення ФПУ, ні вказане доручення не змінили представництво профспілок. 

У рішеннях і документах робочої комісії КМУ, підготовку яких переважно здійснював Фонд державного майна України, по суті не було враховано жодної конструктивної пропозиції ФПУ. Натомість був прийнятий план заходів робочої комісії, який передбачає проведення суцільної інвентаризації майна ФПУ та її членських організацій як державної власності. Було затверджено інші документи, розроблені на засадах повного невизнання майнових прав ФПУ та її членських організацій, а також ігнорування норм законодавства щодо прав і гарантій діяльності профспілок. 

Для остаточного законодавчого підкріплення незаконних дій держави щодо профспілкового майна Мінекономіки, ФДМУ, Мінфін, Мін’юст України,  посилаючись на норми Закону “Про мораторій…” розробили, а Кабінет Міністрів України 21.06.07 схвалив ще один неправовий законопроект “Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об`єднань (організацій) колишнього Союзу РСР”. Цей законопроект має узаконити другий етап одержавлення профспілкового майна – його безпосереднє вилучення у державну власність за складеними інвентаризаційними описами і відкрити дорогу для одержавлення майна інших громадських організацій України.

Проект Закону містить  норми та положення, що мають політичний, а не правовий характер. Оголошуючи майно громадських організацій колишньої Української РСР державною власністю в цьому спеціальному законі, норми якого суперечать цивільному законодавству про власність, автори законопроекту фактично пропонують провести його націоналізацію, повторюючи традиції колишніх тоталітарних режимів.

Зважаючи на це, ФПУ була змушена констатувати, що внаслідок відхилення пропозицій ФПУ щодо організації її роботи в рамках законодавства комісія не виконала завдання, передбачені частиною другою статті 4 Закону України “Про мораторій…”. 

У відповідь на це та з метою перекласти на Федерацію професійних спілок України відповідальність за непрофесійні та протиправні дії, які фактично призвели до зриву термінів виконання завдань, передбачених Законом “Про мораторій…”, ФДМУ у заяві від 17.07.07, розміщеній на офіційному Internet-порталі, та у листі Кабінету Міністрів України звинуватив ФПУ у ненаданні інформації про профспілкове майно та відмові у допуску до нього регіональних комісій, створених всупереч Закону “Про мораторій…” за наказом ФДМУ (оскарженим ФПУ в суді).

Окрім того, насторожує сама позиція  Фонду держмайна, який перебирає на себе права створеної урядом комісії та дозволяє собі довільно трактувати розвиток ситуації навколо спровокованої ним же  майнової суперечки.

Викликає подив твердження фонду про «встановлення ФПУ високих цін на курортні путівки та унеможливлення забезпечення державою повноцінним відпочинком за доступними (пільговими) цінами громадян та дітей всіх категорій населення України». Адже, ціни на курортні путівки, які пропонують для реалізації профспілки, у 1,5-2 рази нижчі, ніж у відповідних санаторно-курортних закладах, що належать державі або приватним структурам.

Президія ФПУ, проаналізувавши причини і можливі наслідки неправомірних дій держави щодо майнових прав профспілок та взявши до уваги останні силові дії ФДМУ, прийняла відповідну Заяву та постанову, що передбачає активізацію дій ФПУ та її членських організацій щодо захисту своїх прав включно до масових акцій протесту. ФПУ та її членські організації змушені перейти до рішучих дій щодо захисту своїх прав та гарантій діяльності, захищених законодавством (заява Президії ФПУ додається).

 

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram