17 липня 2007 року

Економіка країни зберігає високі темпи зростання. Темпи промислового виробництва в червні досягли 10,4 % та перевищили підсумки травня. За червень і перше півріччя обсяги промислового виробництва зросли на 11,8%, зокрема, в машинобудуванні — на 23,3%, у металургійному виробництві — на 13,9%, харчовій промисловості — 13,8%.

У червні 2007 року відбулося уповільнення зростання цін виробників промислової продукції до рівня 1,1% проти 2,3% у травні. Зростання споживчої інфляції за перше півріччя 2007 року на рівні 4,2% (у 2000–2006 роках — 5,6%).

Напрямки роботи Міністерства:

Затверджена Державна програма соціального та економічного розвитку на 2008 рік. Переглянуті державні цільові програми й програми розвитку у відповідності з фінансовими можливостями для їх виконання, складений Прогноз економічного й соціального розвитку України на 2008 рік. Він передбачає у 2008 році зростання середньомісячної заробітної плати до 1 581 гривень; зростання заробітної плати з урахуванням інфляції порівняно з 2007 роком —  на 14,3 %; збереження чисельності осіб, зайнятих економічною діяльністю, — на рівні 2007 року (20,8 млн. осіб).

Державна інвестиційна політика. Загальний об`єм іноземних інвестицій в Україні на 01.04.2007 склав 22,4 млрд. дол. США ( 481,3 дол. США на одну людину). Мінекономіки готує зміни до законів «Про інвестиційну діяльність» і «Про режим іноземного інвестування». Поглиблюється взаємодія зі Світовим банком; затвердження ним Стратегії співпраці з Україною на найближчі 4 роки уможливить залучення в інфраструктурні інвестиційні проекти близько 4 млрд. дол. За рахунок фінансування Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Європейського Банку реконструкції та розвитку нині в Україні упроваджується шість інвестиційних проектів.

Зміна підходів до оцінки ефективності управління державною власністю. Прийнято рішення, що ефективність роботи державних компаній визначатиметься за показниками рентабельності, фінансової стійкості, платоспроможності, зносу основних засобів тощо. Мінекономіки підготувало адресні пропозиції щодо шляхів подальшого розвитку підприємств державного сектору.

Упровадження ефективних інструментів стимулювання розвитку регіонів, зокрема, підтримка депресивних регіонів і реформування житлово-комунального господарства. Підготовлено пакет проектів нормативно-правових актів із метою забезпечення реалізації положень Закону України „Про стимулювання розвитку регіонів”.

Посилення діалогу з Європейським Союзом у сфері торговельно-економічного співробітництва. Переговорний процес із підготовки нового базового договору з ЄС в економічній сфері. Під час засідань Робочої групи з питань економічного, секторального співробітництва та розвитку людського потенціалу, за організацію роботи якої відповідає Мінекономіки, йшлося про започаткування офіційних переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Проведено ряд двосторонніх зустрічей і консультацій щодо розвитку співробітництва між Україною та ЄС,  допомоги  у виконанні Плану дій Україна — Європейський Союз. У  2007 році між Україною та ЄС започатковано 10 нових проектів у сфері юстиції, державних закупівель, страхування й соціально-трудовій галузі.

Моніторинг виконання спільного Плану дій Україна — ЄС. Урегулювання окремих питань торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС. Захист вітчизняних підприємств у проведенні антидемпінгових розслідувань щодо імпорту в Україну. У рамках антидемпінгового розслідування щодо імпорту до ЄС українського силікомарганцю забезпечено вільний доступ української продукції на європейський ринок на найближчий час (обсяги поставок силікомарганцю до ЄС складають 162,5 млн.дол. США на рік). Продовжено дії Угоди про торгівлю текстильною продукцією між Україною та ЄС. 

Робота з координації та впровадження в Україні нових інструментів зовнішньої технічної допомоги з боку Європейського Союзу. За І півріччя цього року Мінекономіки зареєструвало 40 проектів технічної допомоги ЄС. Продовжується розробка спільних програмних документів програм прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства. Завершено гармонізацію вітчизняного законодавства відповідно до вимог СОТ. Триває робота з підготовки проекту Протоколу про приєднання України до СОТ до кінця року.

Переорієнтація роботи торгівельно-економічних місій за кордоном. Разом із Міністерством закордонних справ підготовлено директиви ТЕМ із вимогами щодо удосконалення роботи.

Українсько—російське співробітництво. За 4 місяці поточного року обсяги економічного співробітництва з Російською Федерацією зросли на 38%, а експорт з України в Росію — на 68%. Досягнуто взаєморозуміння з російськими колегами щодо поставок до РФ українського холоднокатаного прокату, підписано Угоду між Мінекономіки України й Мінекономрозвитку РФ, яка забезпечила доступ українського товару на російський ринок.

Розширення співпраці з громадськими організаціями й об’єднаннями. Створено Громадську раду, до складу якої увійшли представники об’єднань промисловців і підприємців, професійних асоціацій, експерти й науковці. Діяльність Ради спрямована на підвищення конкурентоспроможності національних виробників, прискорення інтеграції у європейські та світові структури, реформування відносин власності, тарифно-цінової політики, захист внутрішнього ринку тощо.

Відновлення роботи Ради експортерів.  Завдання — підготовка рекомендацій і пропозицій із питань експортної політики України, просування українського експорту на світові ринки, збільшення в структурі українського експорту частки продукції з високим ступенем переробки.

Активізація роботи Ради національних асоціацій товаровиробників, яка забезпечує захист їхніх інтересів напередодні вступу країни до Світової організації торгівлі.  

Покращення соціальних стандартів. Стійка позитивна динаміка щодо зростання доходів громадян. Номінальні доходи населення за січень—квітень 2007 р.  збільшилися  на 25,5 % порівняно з відповідним періодом  2006 р. Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів і послуг, збільшився на 21,8 %, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, — на 10,5. Реальна заробітна плата зросла на 11,9 %.

Підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій пенсіонерів. У 2007 році забезпечено реалізацію змін до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Цінова ситуація. Ціни на хліб. Прийнято рішення щодо регулювання експорту зерна економічними методами. Нині  у державі в повному обсязі є ресурси для забезпечення продовольчої потреби, включаючи хліб і хлібопродукти. Необхідні обсяги зерна й борошна зберігаються у відповідних державних продовольчих резервах (регіональні ресурси, Аграрний фонд, Державний комітет із резерву).

Ціни на паливо. Станом на 10 липня 2007 року порівняно з 30 червня 2007 року середні рівні цін на  дизпаливо знижені у 15 регіонах, на бензин марки А-76 у 8 регіонах, на бензин марки А-95 — у 7 регіонах.

 

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram