5 липня, об 11:30, у приміщенні Інформаційного агентства УНІАН за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 4 відбулася прес-конференція на тему:

Міжнародна допомога щодо поборення епідемії туберкульозу в Україні.

Заявка України до Глобального Фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом і малярією щодо гранту по компоненту «туберкульоз».

Прес-конференція організована Фундацією "Громадський рух "Українці проти туберкульозу", Міжнародною журналістською асоціацією "Здоров’я без кордонів", за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Мета прес-конференції:

Доведення до громадськості результатів підготовки та написання Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Зміцнення стратегії STOP TB шляхом подальшого поширення стратегії ДОТС, контролю розповсюдження туберкульозу із множинною лікарською стійкістю і ТБ/ВІЛ та покращання доступу до послуг серед уразливих груп населення України».

Теми, які було висвітлено в ході прес-конференції:

Ш Епідемія туберкульозу в Україні. Національні заходи протидії епідемії.

Ш Україна, її місце в світі щодо подолання туберкульозу. Критерії Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо боротьби із туберкульозом.

Ш  Заявка від України - Зміцнення стратегії STOP TB шляхом подальшого поширення стратегії ДОТС, контролю розповсюдження туберкульозу із множинною лікарською стійкістю і ТБ/ВІЛ та покращання доступу до послуг серед уразливих груп населення України.

Ш Робота громадських організацій щодо сприяння державі у протидії туберкульозу в Україні.

Виступили на прес-конференції:

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України Сергій Бережнов, директор Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України Юрій Фещенко, керівник офісу РАТН Катерина Гамазіна Олегівна, директор програми "Ініціативи у галузі охорони здоров`я" Міжнародного Фонду «Відродження» Марія Савчук, голова правління Фундації "Громадський рух "Українці проти туберкульозу" Віталій Руденко, голова правління Міжнародної журналістської асоціації "Здоров’я без кордонів" Ігор Горбасенко.

Контактна особа: Руденко Віталій Володимирович, тел./факс: (044) 270-44-52,          273-30-97, E-mail: stoptb@ukr.net, 03110, м. Київ, а/с 101, www.ukrfuture.kiev.ua

 

Аналіз захворюваності населення України

на всі форми активного туберкульозу за 2006 рік

 Епідемічна ситуація з туберкульозу в Україні почала погіршуватись з 1992 року і протягом останніх років значних позитивних зрушень не досягнуто. Показник захворюваності 2006 року сягнув 83,2 на 100 тисяч населення, що в 2,5 рази перевищив показник 1992 року (35,0 на 100 тисяч населення).

 Пік захворюваності припадає на 2002 рік (75,6 на 100 тисяч населення), що прогностично передбачено, це пояснюється поліпшенням організації виявлення туберкульозу серед населення та запровадженням єдиного статистичного обліку хворих на туберкульоз для  всіх закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування відповідно до спільного наказу МОЗ та Держкомстату України від 25.03.2002 №112/139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.04.2002 №405/6693. Цей захід Україна запровадила перша серед країн СНД і забезпечила надання прозорої та доступної інформації про рівень захворюваності на туберкульоз.

 Захворюваність на всі форми активного туберкульозу в Україні  за 2006 рік в порівнянні з 2005 роком  знизилась лише  на 1,1% (з 84,1 до 83,2 на 100 тисяч населення). Зокрема, у Вінницькій області – на 12,4% (з 70,0 до 61,3); Івано-Франківській  – на 11,2% (з 79,2 до 70,3); Херсонській – на 10,5% (з 174,0 до 155,7), Житомирській – на 8,8% ( з 96,2 до 87,7 ).

 Збільшення показника захворюваності спостерігалось у м. Києві – на 13,0% (з 46,8  до 52,9 ),  Дніпропетровській – на 21,1%  (з 81,8 до 99,1).

 На рівні минулого року показники захворюваності на активний туберкульоз відмічались у Полтавській області (56,2).

 У порівнянні з середньоукраїнським показником (83,2) значно вищими є показники областей: Херсонської (155,7), Кіровоградської (113,4), Луганської (111,7), Миколаївської (106,2), Донецької (99,4).

 Нижче середньоукраїнського показника захворюваність спостерігалась у м. Києві (52,9),  Чернівецькій (55,9), Полтавській (56,2) областях.

 Захворюваність  дітей віком 0 -17 років включно в Україні  за 2006 рік в порівнянні з 2005 роком зросла на 5,4% (з 14,7 до 15,5 на 100 тис. дітей 0-17 років включно). Зокрема, в м. Києві – на 43,0% (з 8,6 до 12,3), Черкаській  – на 25,2% (з 13,5 до16,9) та Кіровоградській – на 24,2% (з 17,8 до 22,8) областях.

           Зниження показника захворюваності на активний туберкульоз спостерігалось в Львівській області – на 17,4% (з 12,1 до 10,0), Хмельницькій області – на 16,2% (з7,4 до 6,2), Чернігівській області – на 13,0% (з 11,5 до 10,0),  Київській області – на 12,7%  (з 16,6 до14,5).  

           Незважаючи на те, що захворюваність на туберкульоз у дітей віком 0-14 років включно тісно пов’язана із захворюваністю у дорослих, показники дитячої захворюваності за 2006 рік збільшилась в порівнянні з 2005 роком на 7,9% ( з 8,9 до 9,6 на 100 тисяч дітей віком 0-14 років включно).

 Вище середньоукраїнського показника (9,6) дитяча захворюваність спостерігалась у  Херсонській області (19,1), Автономній Республіці Крим (18,0), Кіровоградській (17,2), Луганській (16,3), Донецькій (14,0),  Миколаївській (10,0) областях.

 Значно нижча захворюваність дітей віком 0-14 років включно спостерігалась у Вінницькій області – 3,0; Полтавській – 3,8; Чернігівській – 5,9, Хмельницькій  – 4,2 Волинській та Сумській  областях – 6,2.

          Стан захворюваності на туберкульоз серед дітей-підлітків віком 15-17 років включно (34,9 на 100 тисяч дітей-підлітків віком 15-17  включно) перебуває посередині між рівнем захворюваності дітей 0-14 років (9,6) і дорослих 18 років і старших (98,9 на 100 тисяч дорослого населення).

 Захворюваність дітей підліткового віку в Україні за 2006 рік становила 34,9 на 100 тисяч відповідного населення, що на 3,3% вища 2005 року  (33,8).

 У порівнянні з середньоукраїнським показником (33,8) вищий показник підліткової захворюваності спостерігався у Донецькій області (51,4),  Автономній Республіці Крим (49,3), Дніпропетровській області (47,2), Луганській (43,4), Херсонській області (40,6).

 Нижча захворюваність на активний туберкульоз підліткового населення мала місце в Хмельницькій (13,4), Полтавській (18,2),Чернівецькій (19,1), областях.

 Захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед сільського населення України становила 82,0 на 100 тис. сільського населення, що на 1,1% нижча 2005 року (82,9), зокрема, зниження захворюваності спостерігалось в м. Севастополі в 2 рази (з 99,1 до 48,9), у Вінницькій області на 12,5% (з 74,6 до 65,3), в Сумській області на 10,9% (з 61,5 до 54,8), у Харківській області на 10,7 (з 97,5 до 87,1).

 Зростання зазначеного показника спостерігалось у Волинській області на 15,1% (з 66,9 до 77,0), у Чернігівській області на 13,4% (з 90,5 до 102,6), у Кіровоградській області на 12,0% (з 113,3 до 126,9).

 Одним з основних вимірів, що характеризує епідемічну ситуацію з туберкульозу, є показник смертності. З 1995 до 2000 року він щороку зростав, починаючи з 14,3 до 22,2 випадку на 100 тис. населення. Протягом 2 років відзначалася стабілізація цього показника, в 2002 році він знизився до рівня 20,5 на 100 тис. населення або на 9,3%, в 2003-2005 роках спостерігалось її зростання, відповідно, на 6,3% та 14,6%, а в 2006 році показник смертності становив 22,1 на 100 тис. населення, що на 12,6% менший 2005 року (25,3).

 Зниження зазначеного показника спостерігалось у всіх областях України за виключенням міста Севастополя, тут смертність зросла на 6,2% (з 21,0 до 22,3 на 100 тис. населення).

 У порівнянні з середньоукраїнським показником (22,1) значно вищими є показники областей: Херсонської (33,6), Одеської (29,3), Волинської (28,7), Дніпропетровської (27,8).

 Нижче середньоукраїнського показника захворюваність спостерігалась у Черкаській області (10,9), у м. Києві (11,4), у Хмельницькій (11,5) та у Вінницькій (11,9) областях.

 

 

Захворюваність населення України

на активний туберкульоз

№ п/п Найменування областей Всього ± %   (рази) до 2005 року

  Абсолютні числа На 100 тис. населення 

  2005 2006 2005 2006 

1 Авт.Республіка Крим 1743 1678 87,8 85,0 -3,2

2 Вінницька 1199 1039 70,0 61,3 -12,4

3 Волинська 714 748 68,5 72,1 +5,2

4 Дніпропетровська 2841 3412 81,8 99,1 +21,1

5 Донецька 4816 4582 103,4 99,4 -3,9

6 Житомирська 1295 1167 96,2 87,7 -8,8

7 Закарпатська 737 744 59,2 59,9 +1,2

8 Запорізька 1736 1670 92,5 89,8 -2,9

9 Івано-Франківська 1101 975 79,2 70,3 -11,2

10 Київська 1244 1279 70,2 72,8 +3,7

11 Кіровоградська 1184 1203 109,9 113,4 +3,2

12 Луганська 2784 2687 114,3 111,7 -2,2

13 Львівська 2023 1899 78,7 74,2 -5,7

14 Миколаївська 1365 1294 111,1 106,2 -4,4

15 Одеська 2292 2262 95,3 94,6 -0,7

16 Полтавська 879 869 56,2 56,2 -

17 Рівненська 940 886 81,1 76,7 -5,4

18 Сумська 724 671 58,3 54,8 -6,0

19 Тернопільська 756 746 67,7 67,3 -0,6

20 Харківська 2563 2376 90,5 84,5 -6,6

21 Херсонська 1978 1752 174,0 155,7 -10,5

22 Хмельницька 887 928 64,0 67,7 +5,8

23 Черкаська 931 928 68,8 69,4 +0,9

24 Чернівецька 512 506 56,4 55,9 -0,9

25 Чернігівська 901 932 76,4 80,4 +5,2

26 м. Київ 1228 1403 46,8 52,9 +13,0

27. м. Севастополь 235 248 62,4 65,8 +5,4

Україна 39608 38884 84,1 83,2 -1,1%

 

 

Захворюваність дітей віком 0-17 років включно

на активний туберкульоз в Україні

№ п/п Адміністративнітериторії Всього ± % (рази) до 2005 року

  абсолютні числа на 100 тис. населення 

  2005 2006 2005 2006 

1 АР Крим 86 93 22,7 25,7 +13,2

2 Вінницька 36 34 10,3 10,1 -1,9

3 Волинська 31 30 12,5 12,4 -0,8

4 Дніпропетровська 110 123 17,2 20,1 +16,9

5 Донецька 175 176 22,1 23,4 +5,9

6 Житомирська 35 35 12,4 12,7 +2,4

7 Закарпатська 31 30 10,1 10,0 -1,0

8 Запорізька 52 54 15,2 16,5 +8,5

9 Івано-Франківська 35 34 10,9 10,9 -

10 Київська 57 48 16,6 14,5 -12,7

11 Кіровоградська 38 45 17,8 22,1 +24,2

12 Луганська 94 91 22,6 23,2 +2,7

13 Львівська 67 54 12,1 10,0 -17,4

14 Миколаївська 33 38 13,5 16,1 +19,3

15 Одеська 68 68 14,2 14,7 +3,5

16 Полтавська 18 20 6,2 7,2 +16,1

17 Рівненська 42 46 14,6 16,4 +12,3

18 Сумська 30 29 13,3 13,6 +2,3

19 Тернопільська 32 26 13,2 11,1 -15,9

20 Харківська 75 71 15,6 15,5 -0,6

21 Херсонська 49 54 20,9 24,1 +15,3

22 Хмельницька 21 17 7,4 6,2 -16,2

23 Черкаська 35 42 13,5 16,9 +25,2

24 Чернівецька 21 21 10,2 10,5 +2,9

25 Чернігівська 24 20 11,5 10,0 -13,0

26 м. Київ 38 54 8,6 12,3 +43,0

27 м. Севастополь 9 9 14,1 14,5 +2,8

Україна 1342 1362 14,7 15,5 +5,4%

 

 

Захворюваність дітей віком 0-14 років включно

на активний туберкульоз в Україні

№ п/п Найменування областей Діти віком 0-14 років включно ± %  (рази) до 2005 року

  Абсолютні числа На 100 тис. населення 

  2005 2006 2005 2006 

1. Авт.Республіка Крим 51 49 18,0 18,0 -

2. Вінницька 21 8 7,7 3,0 -2,6 раз

3. Волинська 6 12 3,0 6,2 +2,1 раз

4. Дніпропетровська 41 53 8,5 11,4 +34,1%

5. Донецька 72 79 12,2 14,0 +14,8%

6. Житомирська 26 20 11,6 9,2 -20,7

7. Закарпатська 12 12 4,9 5,0 +2,0

8. Запорізька 29 22 11,3 8,9 -21,2

9. Івано-Франківська 12 20 4,7 8,1 +1,7 раз

10. Київська 24 25 9,1 9,8 +7,7%

11. Кіровоградська 23 27 14,0 17,2 +22,9

12. Луганська 40 48 13,0 16,3 +25,4

13. Львівська 34 28 7,8 6,6 -15,4

14. Миколаївська 12 18 6,4 10,0 +1,6 раз

15. Одеська 30 27 8,2 7,6 -7,3%

16. Полтавська 8 8 3,7 3,8 +2,7

17. Рівненська 24 33 10,5 14,6 +39,0

18. Сумська 15 10 8,8 6,2 -29,5

19. Тернопільська 20 9 10,5 4,9 -2,1 раз

20. Харківська 37 32 10,4 9,3 -10,5%

21. Херсонська 16 33 8,9 19,1 +2,1 раз

22. Хмельницька 6 9 2,7 4,2 +1,6 раз

23. Черкаська 14 20 7,0 10,5 +1,5 раз

24. Чернівецька 12 13 7,4 8,2 +10,8%

25. Чернігівська 10 9 6,3 5,9 -6,3%

26. м.Київ 19 23 5,7 7,0 +22,8%

27. м.Севастополь 5 5 10,7 10,8 +0,9%

Україна 619 652 8,9 9,6 +7,9%

 

 

Захворюваність дітей-підлітків віком 15-17 років включно

на активний туберкульоз в Україні

№ п/п Найменування областей Діти-підлітки віком 15-17 років включно ± %  (рази) до 2005 року

  Абсолютні числа На 100 тис. населення 

  2005 2006 2005 2006 

1 Авт.Республіка Крим 35 44 36,6 49,3 +34,7

2 Вінницька 15 26 19,7 35,4 +1,8 раз

3 Волинська 25 18 49,4 37,0 -25,1%

4 Дніпропетровська 69 70 43,8 47,2 +7,8%

5 Донецька 103 97 50,5 51,4 -1,8%

6 Житомирська 9 15 15,1 25,8 +1,7 раз

7 Закарпатська 19 18 30,1 29,2 -3,0%

8 Запорізька 23 32 27,0 40,0 +48,1%

9 Івано-Франківська 23 14 34,0 21,3 -37,4%

10 Київська 33 23 41,0 29,6 -27,8%

11 Кіровоградська 15 18 30,6 38,8 +26,8

12 Луганська 54 43 50,0 43,4 -13,2%

13 Львівська 33 26 27,2 22,2 -18,4%

14 Миколаївська 21 20 36,2 36,5 +0,8%

15 Одеська 38 41 34,2 38,6 +12,9%

16 Полтавська 10 12 14,4 18,2 +26,4%

17 Рівненська 18 13 31,2 23,3 -25,3%

18 Сумська 15 19 27,3 37,1 +35,9%

19 Тернопільська 12 17 23,6 34,1 44,5%

20 Харківська 38 39 31,0 34,1 +10,0%

21 Херсонська 33 21 60,7 40,6 -33,1%

22 Хмельницька 15 8 24,2 13,4 -44,6%

23 Черкаська 21 22 35,2 38,2 +8,5%

24 Чернівецька 9 8 20,9 19,1 -8,6%

25 Чернігівська 14 11 28,2 23,4 -17,0%

26 м.Київ 19 31 17,1 27,9 +1,6 раз

27 м.Севастополь 4 4 23,8 25,6 +7,6%

Україна 723 710 33,8 34,9 +3,3%

І

 

 

Захворюваність сільського населення України

на всі форми активного туберкульозу

за 2006 рік в порівнянні з 2005 роком

№п/п Адміністративнітериторії Всього ± % (раз) 2006 до 2005 року

  абсолютні числа на 100 тис. населення 

  2005 2006 2005 2006 

1 АР Крим 575 570 77,0 76,9 -0,1

2 Вінницька 678 582 74,6 65,3 -12,5

3 Волинська 349 398 66,9 77,0 +15,1

4 Дніпропетровська 449 471 76,7 81,8 +6,6

5 Донецька 306 322 66,8 71,6 +7,2

6 Житомирська 562 522 95,6 90,3 -5,5

7 Закарпатська 456 466 57,8 59,3 +2,6

8 Запорізька 428 394 94,5 88,5 -6,3

9 Івано-Франківська 660 593 81,8 74,0 -9,5

10 Київська 612 650 83,4 90,4 +8,4

11 Кіровоградська 481 527 113,3 126,9 +12,0

12 Луганська 253 252 75,2 76,5 +1,7

13 Львівська 849 831 81,4 80,5 -1,1

14 Миколаївська 543 487 132,5 120,7 -8,9

15 Одеська 897 886 108,3 107,8 -0,5

16 Полтавська 429 369 66,9 58,7 -12,3

17 Рівненська 547 512 88,4 83,4 -5,6

18 Сумська 265 230 61,5 54,8 -10,9

19 Тернопільська 467 462 72,7 72,6 -0,1

20 Харківська 586 514 97,5 87,1 -10,7

21 Херсонська 716 676 158,1 151,3 -4,3

22 Хмельницька 463 482 69,5 73,9 +6,3

23 Черкаська 431 439 69,7 72,4 +3,9

24 Чернівецька 264 281 48,8 52,3 +7,2

25 Чернігівська 435 478 90,5 102,6 +13,4

26 м. Київ - - - - -

27 м. Севастополь 22 11 99,1 48,9 -2,0 раз

Україна 12723 12405 82,9 82,0 -1,1%

 

 

Смертність від усіх форм  туберкульозу

за 2006 рік в порівнянні з 2005 роком

(за даними Держкомстату України)

№п/п Адміністративні території Всього ±  % (рази) до2005 р.

  Абсолютні числа На 100 тисяч  населення 

  2005 2006 2005 2006 

1 АР Крим 537 457 27,0 23,1 -14,4

2 Вінницька 212 202 12,4 11,9 -4,0

3 Волинська 310 298 29,7 28,7 -3,4

4 Дніпропетровська 1031 958 29,7 27,8 -6,4

5 Донецька 1640 1451 35,2 31,5 -10,5

6 Житомирська 243 217 18,0 16,3 -9,4

7 Закарпатська 369 264 29,6 21,2 -28,4

8 Запорізька 469 425 25,0 22,8 -8,8

9 Івано-Франківська 280 233 20,1 16,8 -16,4

10 Київська 478 416 27,0 23,7 -12,2

11 Кіровоградська 346 285 32,1 26,9 -16,2

12 Луганська 852 702 35,0 29,2 -16,6

13. Львівська 540 531 21,0 20,7 -1,4

14 Миколаївська 271 262 22,0 21,5 -2,3

15 Одеська 913 700 38,0 29,3 -22,9

16 Полтавська 342 321 21,9 20,7 -5,5

17 Рівненська 202 200 17,4 17,3 -0,6

18 Сумська 330 266 26,6 21,7 -18,4

19 Тернопільська 169 150 15,1 13,5 -10,6

20 Харківська 594 501 21,0 17,8 -15,2

21 Херсонська 539 378 47,0 33,6 -28,5

22 Хмельницька 206 158 14,9 11,5 -22,8

23 Чекаська 157 146 11,6 10,9 -6,0

24 Чернівецька 149 129 16,4 14,3 -12,8

25 Чернігівська 302 316 25,6 27,2 -6,3

26 м. Київ 336 303 12,8 11,4 -10,9

27 м. Севастополь 79 84 21,0 22,3 +6,2

Україна 11896 10353 25,3 22,1 -12,6

 

Захворюваність населення України на активний туберкульоз

за І квартал 2007 року в порівнянні з аналогічним

періодом 2006 року

№ п/п Найменування областей Всього ±% (рази) до 2006 року

  Абсолютні числа На 100 тис. населення 

  2006 2007 2006 2007 

1 АР Крим 403 414 20,3 21,0 +3,4

2 Вінницька 258 249 15,1 14,7 -2,6

3 Волинська 254 183 24,4 17,6 -27,9

4 Дніпропетровська 757 833    21,8 24,2 +11,0

5 Донецька 1068 1157 22,9 25,1 +9,6

6 Житомирська 318 260 23,6 19,5 -17,4

7 Закарпатська 188 201 15,1 16,2 +7,3

8 Запорізька 422 445 22,5 23,9 +6,2

9 Івано-Франківська 302 290 21,7 20,9 -3,7

10 Київська 357 377 20,1 21,4 +6,5

11 Кіровоградська 298 273 27,7 25,7 -7,2

12 Луганська 663 599 27,2 24,9 -8,5

13 Львівська 475 488 18,5 19,1 +3,2

14 Миколаївська 278 326 22,6 26,7 +18,1

15 Одеська 523 501 21,7 21,0 -3,2

16 Полтавська 226 237 14,4 15,3 +6,3

17 Рівненська 267 251 23,0 21,7 -5,7

18 Сумська 153 106 12,3 8,7 -1,4 раз

19 Тернопільська 187 213 16,8 19,2 +14,3%

20 Харківська 607 569 21,4 20,2 -5,7

21 Херсонська 501 494 44,1 43,9 -0,5

22 Хмельницька 241 194 17,4 14,2 -18,4

23 Черкаська 199 201 14,7 15,0 +2,0

24 Чернівецька 146 113 16,1 12,5 -22,4

25 Чернігівська 272 253 23,1 21,8 -5,6

26 м. Київ 312 289 11,9 10,9 -8,4

27 м. Севастополь 54 53 14,3 14,1 -1,4

Україна 9729 9569 20,7 20,5 -1,0%

 

 

 

 

 

Смертність від усіх форм туберкульозу за І квартал 2007 року в

порівнянні з аналогічним періодом 2006 року

(за даними Держкомстату України)

№ п/п Адміністративні території Всього ± % (рази) до 2006 року

  Абсолютні числа На 100 тисяч населення 

  2006 2007 2006 2007 

1 АР Крим 132 134 27,0 27,2 +0,7%

2 Вінницька 66 53 15,7 12,6 -19,7%

3 Волинська 79 87  30,8 33,6 +9,1%

4 Дніпропетровська 285 243 33,6 28,4 -15,5%

5 Донецька 445 352 39,1 30,8 -21,2%

6 Житомирська 59 54 18,0 16,4 -8,9%

7 Закарпатська 82 79 26,7 25,5 -4,5%

8 Запорізька 130 115 28,4 24,9 -12,3%

9 Івано-Франківська 70 72 20,4 20,8 +2,0%

10 Київська 123 112 28,3 25,7 -9,2%

11 Кіровоградська 90 80 34,3 30,6 -10,8%

12 Луганська 220 174 37,1 29,3 -21,0%

13. Львівська 152 144 23,9 22,6 -5,4%

14 Миколаївська 75 73 25,0 24,1 -3,6%

15 Одеська 212 187 35,8 31,4 -12,3%

16 Полтавська 96 112 25,1 29,2 +16,3%

17 Рівненська 47 50 16,5 17,3 +4,8%

18 Сумська 71 67 23,5 22,2 -5,5%

19 Тернопільська 52 44 19,0 16,0 -15,8%

20 Харківська 121 126 17,4 18,0 +3,4%

21 Херсонська 103 104 37,1 37,3 +0,5%

22 Хмельницька 47 47 13,9 13,8 -0,7%

23 Черкаська 33 53 10,0 16,0 +1,6 раз

24 Чернівецька 38 42 17,0 18,6 +9,4%

25 Чернігівська 77 74 26,8 25,9 -3,4%

26 м. Київ 73 67 11,0 10,0 -9,1%

27 м. Севастополь 18 19 19,3 20,1 +4,1%

Україна 2996 2764 25,9 23,8 -8,1%

 

 

Короткий огляд Заявки України до Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією по компоненту «туберкульоз»

Мета цієї Заявки до Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією – зменшити тягар ТБ в Україні, особливо захворюваність та смертність, серед  уразливих груп населення та тих, хто знаходиться у групах ризику. Загальна стратегія програми полягає у зміцненні основних елементів Загальнодержавної Програми протидії захворюванню на туберкульоз в Україні, що дасть можливість досягти глобальних цілей по виявленню 70% хворих на ТБ та завершенню лікування  85% від кількості виявлених випадків.  Задачі та діяльність, описані у пропозиції, відповідають структурі стратегії Зупинимо ТБ та  спрямовані на вирішення проблем, що були визначені під час оцінювання та  аналізу недоліків виконання попередньої програми боротьби з ТБ. Вищезгадана діяльність буде доповнювати роботу, що здійснюється іншими донорами у сфері ТБ та ТБ/СНІДу, включаючи проекти USAID, кредит Світового банку та гранту в рамках реалізації 6 раунду  ГФСТМ.

Стратегія ДОТС впроваджується в Україні протягом останніх 5 років в рамках реалізації пілотних проектів у декількох регіонах, але основні недоліки стосовно охоплення населення та якості надання протитуберкульозної допомоги усунути поки не вдалось.  Згідно з наданою Заявкою, ДОТС буде поширено на всю країну; буде посилено можливості Центрального органу Управління та Національної референс-лабораторії планувати, координувати та оцінювати діяльність програми з ТБ; буде розширено можливості лабораторій та покращено якість їх роботи – це ключова передумова подальшого поширення стратегії ДОТС; розпочнеться робота з вирішення нагальних потреб по контролю за мультирезистентними формами ТБ та по лікуванню пацієнтів з ТБ/СНІДом; за допомогою заходів з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації  буде покращено доступ до протитуберкульозної допомоги всіх верств населення. Ця Заявка складається з семи  цілей та десяти пов’язаних з ними Сфер надання послуг.

1. Покращити якість надання послуг та збільшити географічне охоплення стратегією ДОТС. Поширення DOTS з 29% охоплення у даний час до 100% до кінця періоду надання гранту забезпечить доступ до протитуберкульозної допомоги всього українського населення; особливу увагу буде приділено забезпеченню доступу до протитуберкульозної допомоги уразливих груп населення.

2. Зміцнити управління, моніторинг та можливості оцінки Національної програми по контролю за ТБ. Підтримка Центрального органу управління НТП, що знаходиться у стадії формування, та покращання можливостей  моніторингу та оцінки на всіх рівнях програми поліпшить прийняття рішень на основі існуючих доказів, буде сприяти покращенню виявлення випадків захворювання та завершенню лікування та допоможе краще використовувати обмежені фінансові ресурси.

3. Посилити роботу мережі бактеріологічних лабораторій у цивільному секторі та пенітенціарній системі. Покращені та розширені можливості та якість роботи лабораторій збільшить кількість виявлених випадків захворювання і допоможуть вирішити проблему по контролю за мультирезистентним туберкульозом.

4. Впровадження системи контролю за туберкульозом з множинною стійкістю до ліків згідно з міжнародними стандартами у чотирьох пілотних регіонах.  Стандартизоване та розширене лікування мультирезистентного туберкульозу згідно з міжнародними стандартами відповідатиме  нагальним потребам поліпшення результатів лікування мультирезистентного туберкульозу і запобігання появі суперрезистентного ТБ.

5. Впроваджувати спільну діяльність по боротьбі з ТБВІЛ. Впровадження спільних заходів по боротьбі з ТБВІЛ покращить доступ до послуг і завдяки цьому виявлення та лікування пацієнтів з ко-інфекцією в умовах швидко зростаючої епідемії ВІЛ та високої смертності ВІЛ-інфікованих від туберкульозу.

6. Розширити та удосконалити контроль за туберкульозом у закладах пенітенціарної системи. Впровадження системи по контролю за туберкульозом на основі ДОТС  стратегії у пенітенціарній системі допоможе охопити одну з груп найвищого ризику захворювання на туберкульоз в Україні та скоротити неприйнятно високі рівні захворюваності та смертності.

7. Підтримати розширення  Стоп ТБ стратегії шляхом впровадження технологій адвокацій, комунікацій та соціальної мобілізації. Впровадження скоординованої національної стратегії боротьби з туберкульозом буде можливим завдяки існуючій політичній підтримці та виділенню ресурсів на боротьбу з туберкульозом на всіх рівнях, зменшенню стигми та дискримінації пов’язаних з туберкульозом як в системі охорони здоров’я так  і в суспільстві; надасть соціальну підтримку уразливим групам населення при виявленні випадків захворювання на туберкульоз і завершенню лікування та розширить доступ до протитуберкульозної допомоги шляхом залучення нових партнерів.  

Згідно з цією Заявкою планується отримати від Глобального Фонду фінансування  у розмірі  94, 682,871 доларів США на п’ять років для здійснення основних заходів з контролю за ТБ в Україні.

 

 

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram