Депутатська група облради “За чисту Київщину” про недоліки проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2007 р.

12:31, 20 грудня 2006
Останні події
2 0

Депутатська група з питань комплексної охорони довкілля та сталого розвитку регіону «За чисту Київщину» Київської обласної ради п’ятого скликання була зареєстрована секретаріатом сесії Київської обласної ради за № 46 від 30.11.2006 р., діє на підставі Положення про неї і створена шляхом добровільного об’єднання депутатів Київської обласної ради п’ятого скликання (членів різних постійних комісій і політичних фракцій ради) за спільністю  вирішення проблеми охорони довкілля та сприяння сталому розвитку населених пунктів Київської області. До складу депутатської групи «За чисту Київщину» увійшли 22 депутати  Київської обласної ради, серед яких перший заступник голови Київської обласної ради (Качний О.С.), троє депутатів – голови постійних комісій ради (Квят В.П., Полочанінов В.Г., Мазуренко ВМ.), троє депутатів – голови політичний фракцій ради (Урупа М.М., Литвин В.В., Бадаєв Р.Г.), а також інші депутати Київської обласної ради.

Повноваження депутатської групи «За чисту Київщину» є похідними від повноважень депутатів – членів депутатської групи, передбачених нормами чинного законодавства України.

Головною метою роботи депутатської групи «За чисту Київщину» є забезпечення комплексної охорони довкілля та сталого розвитку населених пунктів Київської області, що передбачає економічно, соціально та екологічно збалансований розвиток населених пунктів Київської області, забезпечення динамічної та збалансованої єдності економіки, соціальної сфери та екології з пріоритетом екологічної складової, на підставі положень та концепцій, закріплених нормами національного законодавства та міжнародного права, що застосовується у встановленому законом порядку на території України.

Реалізуючи надані законодавством повноваження з метою досягнення зазначеної мети, депутатська група «За чисту Київщину» готує пропозиції для прийняття рішень щодо збалансованого вирішення соціальних та економічних завдань за умови забезпечення здоров’я населення області та запобігання забрудненню довкілля.

Зокрема, одним з найважливіших на сьогоднішній день є питання затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2007 рік.

Проект Програми був розроблений Київською обласною державною адміністрацією та поданий на розгляд і затвердження Київській обласній раді.

Проаналізувавши проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2007 рік на розширеному засіданні 19.12.2006 р. за участю членів депутатської групи «За чисту Київщину», депутатів Київської обласної ради, голів та представників районних та міських рад Київської області, представників Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Київській області, Контрольно-ревізійного управління у Київській області, громадських організацій, засобів масової інформації, заслухавши думку і зауваження вищезазначених осіб, депутатська група «За чисту Київщину» виявила ряд суттєвих недоліків проекту Програми, які визначають антисоціальний та антигуманітарний характер Програми і заздалегідь створюють передумову неефективності виконання даної Програми.

Прикладами таких недоліків можуть бути наступні:

1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2007 рік у редакції запропонованого Київською обласною державною адміністрацією проекту не має на меті забезпечення сталого розвитку населених пунктів Київської області, розвиток місцевого самоврядування і сприяння утвердженню громадянського суспільства у межах Київської області, оскільки у Програмі відсутні посилання на відповідні акти законодавства і міжнародно-правові норми, що свідчить про те, що проект Програми розроблений без урахування відповідних важливих і прогресивних положень.

2. Зміст проекту Програми свідчить про те, що у дійсності Програма не спрямована на вирішення проблем соціальної сфери, визначених розділом 2 Програми, серед яких, зокрема, проблеми скорочення чисельності населення Київської області, висока смертність, неефективність заходів по охороні здоров’я і профілактиці захворювань населення, підтримці добробуту мешканців Київської області тощо. У зв’язку з цим положення пункту 2.4 «Соціальний захист населення» проекту Програми про те, що в основу пріоритетів соціальної політики покладене вирішення проблем соціально незахищених верств населення, має декларативний характер.

3. Ряд заходів, що передбачені проектом Програми для виконання у 2007 році у різних галузях економіки та соціальної сфери у конкретних населених пунктах області (наприклад, будівництво шкіл, будинків-інтернатів, будинків культури, будівництво та відродження пам’яток  історії та культури; будівництво водопровідних та каналізаційних мереж, реконструкція каналізаційних очисних споруд, поліпшення стану автомобільних доріг  тощо), не забезпечені наявністю потенційно ефективних цільових регіональних програм та достатнім фінансуванням.

Конкретним прикладом цього може бути стан виконання Програми модернізації (ліквідації) аварійно небезпечних будівель і споруд на території Київської області на 2004-2010 роки, фінансування якої передбачено на 2007 рік проектом Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2007 рік, оскільки, згідно із аудиторським звітом КРУ у  Київській області (повідомлення вих.. № 12-13/2780 від 04.07.2006 р.), результати проведеного КРУ дослідження показали, що відсутність чітких критеріїв відбору аварійно небезпечних будівель і споруд, недосконалість системи контролю замовника за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів призвели до нецільового використання коштів, неефективної реалізації заходів, передбачених Програмою, та завдали фінансових втрат обласному бюджету.

4.  Найбільший подив і обурення викликають положення Таблиці 10 проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2007 рік, оскільки з-поміж загального обсягу фінансування цільових регіональних програм у 2007 році у розмірі 303, 402 млн. грн.. більше третини припадає на:

- Програма забезпечення житлом суддів, місцевих судів Київської області, Апеляційного суду Київської області, Київського міжобласного апеляційного господарського суду та Господарського суду Київської області на 2007-2010 роки – 41 млн. грн..;

- Програма організаційного забезпечення діяльності місцевих судів, апеляційного суду Київської області, Київського міжобласного апеляційного господарського суду на 2007-2010 роки – 78, 397 млн. грн., -

це при тому, що, наприклад, на дійсно соціально значущі і важливі, першочергові програми передбачено значно менше, а саме:

- на реалізацію у 2007 році Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ інфекції, допомоги та лікування ВІЛ інфікованих та хворих на СНІД передбачено всього 120 тис. грн..,

- на реалізацію Комплексної програми профілактики злочинності в Київській області на 2006-2010 роки – усього 100 тис. грн..,

- на реалізацію Програми протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії у Київській області на 2003-2010 роки – усього 80 тис. грн.,

- на реалізацію Київської обласної Комплексної програми “Здоров’я нації” на 2003-2011 роки – всього 90 тис. грн..,

- на реалізацію Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006-2010 роки – всього 2, 928 млн. грн.., , а на реалізацію програми «Турбота» - всього 2, 250 млн. грн.., - незважаючи на те, що подібні програми є передумовою досягнення задекларованої мети забезпечення соціального розвитку Київщини.

Крім того, слід наголосити на тому, що за результатами перевірки Головку виконання обласного бюджету та використання бюджетних коштів установами, підприємствами та організаціями Київської області за 2004-2005 роки та І півріччя 2006 року встановлено нецільове використання бюджетних коштів у загальній сумі 16,1 млн. грн.. в результаті їх спрямування на утримання та матеріальне забезпечення органів прокуратури, міліції, суду, у зв’язку з чим з обласного бюджету на 2007 рік буде безспірно вилучено відповідну суму 16,1 млн. грн.., що підтверджується повідомленням Головкру вих.. № 08-14/1155 від 23.11.2006 р.

5. Крім зазначених вище недоліків, у проекті Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2007 рік, зокрема, у таблиці 10, яка містить перелік цільових регіональних програм, міститься чимало дублювань і повторень програм одного і того ж спрямування (на стор. 77, 78, 79, 80, 82), у зв’язку з чим необхідно значно скоротити загальну кількість цих програм і забезпечити потенційну ефективність тих програм, що залишаться.

6. До інших недоліків проекту Програми належать: відсутність табличного матеріалу з розподілом коштів на фінансування, відсутність чіткої ієрархії «головний розпорядник – виконавець – підрядник» бюджетного фінансування, відсутність системи відповідальності і контролю, орієнтація Програми на дотації з Державного бюджету замість орієнтації на створення інвестиційної привабливості тощо.

На підставі вищезазначеного депутатська група «За чисту Київщину» винесла пропозицію про неприйняття проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2007 рік у зв’язку з його антисоціальністю, повернення його на повну переробку до Київської обласної державної адміністрації, обов’язкового заслуховування звіту голови КОДА з питань виконання відповідної Програми у 2006 році, а також залучення громадськості до обговорення проекту Програми шляхом проведення громадських слухань та створення громадської ради при КОДА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter