“Геополітичний вибір України: реалії проблеми, перспективи” - результати соціологічного опитування

14:30, 27 листопада 2006
Останні події
7 0

ПРОЕКТ “Українського форуму”  “БЕЗПЕКА-2010” Деякі підсумки  Всеукраїнського соціологічного дослідження  “Геополітичний вибір України: реалії проблеми, перспективи”

Громадсько-політичне об’єднання “Український форум” розпочинає проект “Безпека-2010”, мета якого – розгорнути загальнонаціональну дискусію щодо суспільно гострої проблеми зовнішньополітичної інтеграції України. Проектом передбачається:

• комплексне вивчення суспільної думки з приводу національної безпеки України та її членства у військово-політичних союзах;

•  проведення Міжнародного круглого столу “Безпека України у геополітичному вимірі” за участю відомих вітчизняних та іноземних політиків, експертів і громадських діячів;

• підготовка та оприлюднення підсумкової доповіді.

Першим етапом проекту “Безпека-2010” стало проведення на замовлення “Українського форуму” Інститутом соціології НАН України у жовтні 2006 року Всеукраїнського соціологічного дослідження “Геополітичний вибір України: реалії проблеми, перспективи” з метою з’ясування ставлення громадськості до можливого членства України в НАТО або Організації Договору колективної безпеки країн СНД (ОДКБ).

Результати опитування засвідчили, що майже 2/3 громадян оцінюють рівень загрози незалежності та територіальній цілісності України як незначний або відсутній. Низький рівень оцінки загроз має своїм наслідком впевненість відносної більшості опитаних (44,2% ) стосовно здатності України самостійно забезпечувати свою безпеку, залишаючись позаблоковою, нейтральною країною. За членство у якихось військово-політичних блоках (НАТО, ОДКБ) виступило 36,7% опитаних громадян.

Думки щодо членства України в НАТО розподілилися таким чином: в цілому в країні 65,1% громадян ставляться негативно або дуже негативно; проти членства в НАТО є 63,5% тих, хто готовий взяти участь у відповідному референдумі, а 53% не підтримали би відповідне рішення Уряду чи Верховної Ради. Прихильників членства України у Північноатлантичному альянсі 23,5%; проголосувати “за” на референдумі готові 24,8%; відповідне рішення владних інститутів підтримали б 31,9% опитаних. Окрім переважання негативної позиції, опитування засвідчує й те, що громадянам “простіше” перекласти відповідність за складний геополітичний вибір на органи влади.

Щодо членства в ОДКБ, то тут переважає позитивне ставлення – 44,9% проти 29,1%. Однак найбільшою підтримкою громадян користується збереження Україною нейтрального позаблокового статусу держави: “за” - 52,1% опитаних.

Більшість громадян вважає, що вступ України до НАТО призведе до значного збільшення бюджетних витрат на оборону (56,2%). Насправді ж Міністерство фінансів ще не здійснювало подібних розрахунків, тобто фактичного підтвердження наведена думка не має. Аналогічна ситуація складається й щодо питання про вплив членства в НАТО на розвиток вітчизняного ВПК. Майже половина опитаних (44,8%) вважає, що вступ до НАТО призведе до розвалу ВПК. Це вимагає поглиблених досліджень, врахування досвіду країн Східної і Центральної Європи, які нещодавно стали членами Альянсу.

80% опитаних пов’язують зі вступом України до НАТО певне погіршення стосунків з Росією, а 60% очікують поліпшення таких стосунків у разі вступу України до ОДКБ. 44% громадян вважають, що позаблоковий, нейтральний статус України  істотно не змінить стосунки України з РФ.

Проведене дослідження чітко зафіксувало регіональні розбіжності у ставленні громадян до членства України у військово-політичних союзах, що підтверджує саме політичне походження цих відмінностей.

Так, вступ України до ОДКБ підтримує значна більшість мешканців Південно-Східних регіонів (у середньому – 60%), в Центрі та на Північному Сході кількість противників та прихильників цього рішення приблизно однакова (37,9% за і 35,3% проти), а в Західній Україні переважна більшість проти вступу до ОДКБ (20,7%). Ще більша регіональна різниця спостерігається у ставленні до вступу у НАТО. Прихильники переважають над противниками такого вступу тільки у Західній Україні (47,5% за і 32,1% проти). У Центрі над позитивним ставленням вже домінує негативне (60,7%), а на Півдні та Південному Сході (76,6%), Донбасі та Криму (88,2%) противників приєднання України до НАТО істотно більше, ніж прихильників.

Показовим є те, що регіональні розбіжності практично не супроводжують ставлення українців до ідеї конституційного закріплення Україною нейтрального позаблокового статусу : у Західних регіонах її підтримують 49%, а у Східних та Південних – 54%.

***

“Український форум” вважає за необхідне привернути увагу широкої громадськості та політикуму до таких висновків, зроблених на підставі даних соціологічного дослідження:

Будь-яке остаточне рішення з приводу зовнішньополітичної інтеграції України, схвалене найближчим часом виявиться політично, а, головне, соціально небезпечним, може спровокувати подальший розкол України.

Співвідношення кількості противників та прихильників входження України до НАТО або ОДКБ варіюється у жорсткій залежності від регіону. Як і очікувалося, різниця у ставленні до інтеграції у Північноатлантичний альянс між Західними областями України та Східними і Південними регіонами, особливо Донбасом і Кримом, є дуже значною. Єдина ідея, яка сьогодні має консолідуючий потенціал, - це ідея конституційного закріплення державного нейтралітету та позаблокового статусу України. Саме вона користується підтримкою більшості населення країни, причому незалежно від “регіональної специфіки”.

Громадяни вслід за політиками роблять свій вибір щодо геополітичного майбутнього України здебільшого на підставі стереотипів, що склалися в них, а не раціонального зважування позитивних та негативних сторін відповідного державного рішення. Подолати масові стереотипи неможливо лише за допомогою інформаційних та просвітницьких кампаній агітаційно-просвітницького плану.

Потрібен ґрунтовний, всебічний аналіз, а головне – неупереджений аналіз політико-економічних наслідків можливих геополітичних рішень. Сприяти конструктивному розв’язанню “зовнішньополітичної дилеми” також здатна активна, об’єктивна та виважена позиція “лідерів думок”, які користуються довірою більшості українців.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter