Громадська організація “Конституційна демократія"  заяляє позицію нашої організації стосовно політичниї кризи основних гілок влади. А саме невизначеністьповноважень Президента, кабін6ету міністрів, і парламенту. На наш погляд порламентсько – президентська форма правління у тому вигляді в якому вона презентована суспільствуне відповідає прагненням громадян України жити в перспективній, політично – стабільній а головне в правовій державі. Відсутність в країні впродовж півтора року Конституційного Суду, і подальше безцуремонне втручання в механізми відносин між президентом, К. С. і ВРУ, а саме прий няття закону який забороняє К. С розглядати проект політреформи 2004 р.на предмет відповідності К.У. свідчить про відсутність уявлення більшості депутатів В.Р. про базові цінності громадянина України.

     Україна є суверенна і незележна, демократична, правова держава ст. 1 К У.

Звертаємо Вашу увагу на те що основа непорозумінь основних гілок влади закладена в грудні 2004 року коли під час надзвичайної ситуації в країні політичними аутсайдерами запропонновано внести зміни до Конституції в незаконний спосіб.

Відео дня

       Наполягаємо, законопроект про внесення змін до Конституції , який вподальшому  має назву змінної Конституції 2004 року був прийнятий всупереч вимогам Конституції визначенмх розділом 13 ст. 156 К.У. внаслідок чого країна змінила форму державного правління. Якщо рішення прийняте всупереч вимогам Конституції ,Ю це рішенння не законне, , якщо нвслідком порушення Конституції є зміна державної форми правління то правильна назва зміненої Конституції – повалення державного ладу правління України шляхом консттуційного перевороту.

    Намагання загорнути анти конституційну реформу в красиву обгортку “Європейської моделі державного правління не відповідає дійсності. Жодна з моделей європейських демократій не грунтується на нехтувані Основного Закону. Красива вивіска не змінює суті: реальна узурпація влади посадовими особами, через органи державної влади. А сам е незаконий перехід повноважень від президентської гілки влади до ВРУ .

     Ми,  тобто “ конституційна демократія” не претендуємо на те щоб вказувати державним діячам яку потрібно вести вітчизняну політику, але ми зобовязани захистити Основний Закон Укриїни і  обовязково вкажемо нате не можна поводитись з українським законодавством. Ми ні в якому разі не претендуємо на функції КС робити висновок відповідності запропонованих законопроектів КУ , але не дозволимо втручання в діяльність КС нікому.

     Ми з повагою ставимось до представників законодавчої, виконавчої влад, але інститути влади які представляють державу є непорівняно важливіши за будь які особистості.

     На сьогоднішній день  в країні відбуваються надзвичайно цікаві , важливі процеси державотворення. Питання форми державного правління це наскрізне питаня пріоритетів нашої повсталої держави. Конституція 1996 року визначила шлях держави в майбутнє, пройшла надзвичайний, складний шлях прийняття і грунтується на позиціях які забезпечують цільність, сувереність держави, концепції її демократичного розвитку які привели до набутків помаранчевої революції. Але як і сто років тому , нам пропонують кожному по демократії при умові відмові від Закону спільного для всіх.

      Ст. 6 ку говорить: державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Які здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах.

      Звертаю вашу увагу на слово “цієї” у контексті нашої прес – конференції це значить що парл. – през. форма правління дискредитує себе через своїх провідників які не забезпечили завчасний поділ державної влади в її основах.

Відсутня на протязі року, а тепер залежна від законодавчого органу судова гілка влади , свідчить про послідовну руйнуючу державність України позиіїю ідеологічних провідників парл. – през. форми правління. Заангажованість її лідерів особистісними інтересами всупереч інтересам української державності.

    Ст. 5 КУ свідчить6 НОСІЄМ І ЄДИНИМ ДЖЕЕРЛОМ ВЛАДИ В Україні є народ.

     Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

     Користуючись своїм конституційним правом визначати і змінювати державний лад правління , ми як громадяни україни, керуючись відповідальністю перед державою, Конституцію якої згідно ст. 68 “кожен зобовязан неухильно додержуватись”, підтримуєм прагнення пятдесяти мільонів України жити в орзвинутій, демократичній державі заснованій на непорушності і силі Закону 1996 року, найкращої з європейських Конституцій.

   Хочемо зауважити що позиція громадської організації “конституційна демократія” має на меті ствердження правової держави, законності в країні, що відповідає духу Конституції України. Підвищення правової свідомості громодян, довіри до держави і єдиної для всіх відповідальності перед країною.

Наблизити народ до влади, запевняємо владу що вони не кинуті сам на сам  з проблемою окреслення єдиної державної політики і в питанні реформування держави. Народ завжди готовий підставити своє плече представникам державної влади, її інститутам, політичним партіям. Формування громадянського суспільства є приоритетом “КД”. Ми готові приймати участь в проведенні справжньої політичної реформи, хочемо і будемо приймати у процесі державотворення діяльнісну позицію. Пильно придивлятимемось до процесу концептуального опрацювання політичної реформи державними , науковими інститутами. Дотримання вимог Конституції щодо можливості внесення змін до розділу 13 КУ згідно ст. 156 с подальшим винесенням на всеукраїнський референдум. І безумовно попередня поінформованість населення про політичне реформування в країні, широке висвітлення питання серед громадськості. Сучасний етап українського досвіду переходу до парл – през. форми правління через конституційний переворот, яскравосвідчить про суперечність нової моделі управління – бажаннюпротистояти фальсифікації виборів, і є гарним грунтом винесення питання доцільності політичної реформи 2004 року на громадське обговорення. Україна прагне законної демократії. Українське суспільство здатне визначати своє майбутнє і наголошує на пріоритеті контситуційної демократії. Ми в свою чергу наголошуєм на необхідності подання президентом чи парламентом законопроекту оновленої конституції в КС на предмет відповідності КУ. Країна не може будувати майбутнє не розвя завши гордієв вузол неправди, намагаючись через підступність побудувати розвинуту, правову державу. Сучасна українська політика направлена всередину себе, обертається в замкненому колі партійно – парламентських інтересів. Усе що ми спостерігаємо з часу перемоги демократії на президентських виборах 2004 року це боротьба всіх проти всіх. Закулісне перетягування звання головного реформатора країни на себе, старанно намагаючись приховати камінь спотикання: прийняття незаконної політичної реформи 2004 року, авансом на 2006. Пребіг політичної маніпуляції останніх років ми виносимо на дискусію гром. Орг. і запрошуємо організовану громадськість прийняти вній участь.

     На разі ми хочемо вказати на неможливість проведення реформ після виборів 2004 року Ющенком ВА . Політична еліта вже була націлена на парламентські вибори. Парламент України ніколи не презентував злагодженої роботи, його розбалансованість неважко було спрогно зувати  і після виборів 2006 року. Питання: чому ми повинні перейнятись парл. през. формою правління одразу після виборів народного президента? Чому кучма , який непомірно зміцнив інститут президентства , поступаючись кріслом, протягує Зміни до конституції пакєтом, впроваджуючи кардинально – протилежну політичну модель державного правліня, порушуючи Основний Закон України. Політична відповідальність лягає на плечі новообраного президента і дескридетує  його через відсутність можливості вести міцну президентську політику, реформа 2006року віддає владу тому інструменту який не здатен обєктивно на сьогоднішній день виробити єдину державну політику.

     Заявляємо , екс – президент Кучма ЛД є ініціятором державного перевороту 2004 року, наслідком якої єполітична нестабільність сьогодення.

     Тепер ліквідація безграмотності для представників основної гілки влади:

     Ст. 104 КУ президент вступаючи в обовязкі приймає таку присягу:

    Серед іншого: клянусь додержуватись Конституції України.

    Ст. 156 КУ внесення змін до КУ до розділів 1, 3, 13 подається до ВРУ президентом України або не менш як двома третинами від Конституційного складу ВРУ , і за умови його прийняття не менш як двома третинами від конст. Складу ВРУ затверджується всеукраїнським референдумом…

    Повторне подання законопроекту до розділів 1, 3, 13 можливе тільки до ВР наступного скликання.

    Законопроект про внесення змін до розділу  13 КУ який передбачав зміну форми державного правління, був поданий на розгляд до ВР і відхилений у квітні  2004 року.

    Згідно ст. 156 КУ повторне подання законопроектку можливе тільки після парламентських виборів 2006 року.

    Таким чином поданий трді президентом України кучмою ЛД законо проект пакетом у друге суперечить  ст. 156 КУ і є нічим іншим як порушенням присяги Президента.

    Далі: ст. 5 КУ в якій: право визначати і змінювати конституційний  лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

    Порушена через непроведення всвеукраїнського референдуму.

    Що означає , що порушене конституційне право пятдесяти мільонів українців.

    І  ст. 8 КУ в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

    Норми Конституції є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту крнституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

    Відповідно на державу Україна чекають судові позови мільонів громадян про порушення конституційного права.

    Думаєм це і буде ознакою громадянського суспільства.

    Останнє й не менш важлитве:

    Парламент несе колективну відповідальність за узурпацію державної влади, кожен депутат минулого і теперішнього скликань мусять дати публічне пояснення чому вони не захистили Конституцію України у грудні 2004 року і чинили спротив формуванню судової гілки влади, не піднімаючи питання сумнівності законності політичної реформи.

     Таким чином вважаємо питання політичної реформи піднятим на громадське обговорення. Позиція гр. Орг. “КД” слідуюча: президентсько парламентська форма державного правління є єдино законною і перспективною для України. Уряд Єханурова найпродуктивнішим проектом Президента, який заклав основи фундаментальної реформації країни, стратегію якого мусить наслідувати кабінет міністрів реалібітованої системи презид. – парлам. Моделі державного правління, якомога швидше.