Відкритий лист    ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ

В.А. ЮЩЕНКО

Копія: ПРЕМ”ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИ

Відео дня

В.Ф.ЯНУКОВИЧУ        

СЕКРЕТАРЮ РНБО УКРАЇНИ

В.П. ГОРБУЛІНУ

"КОЛАПС ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ"

Всебічний, повний та об”єктивний конституційно-правовий правовий аналіз, переконливо і доказово свідчить про поглиблення в державі жорстокої конституційної кризи, яка полягає в тотальній неузгодженості чинного законодавства Основному Закону країни, вибірковості у застосуванні закону органами державної влади, “силовиками” і судами, не рівно обов”язковості його вимог для громадянина і державника.

Ця криза суттєво ускладнюється не професійною, позбавленою будь-якого правового підгрунтя,  діяльністю прокуратури і судів України, що може звести нанівець намагання лідерів держави підвищити ефективність та "дисциплінувати" владу, зробити її відкритою і чесною.

Всесвітня історія людства свідчить, що тверда державна влада завжди тримається на повазі до закону і, перш за все, на повазі до Конституції - Основного Закону держави.  Влада, яка не поважає закон, не може вимагати цього від своїх громадян і приречена на кінцеву поразку в своїй діяльності. В цьому випадку, за висловом великого російського адвоката А.Ф.КОНІ, громадянин вправі заявити владі: "Врачу - исцелися сам…"

Разом з тим, загальна корумпованість правооохоронної системи країни і судової гілки влади, призвело до втрати честі, гідності та ділової репутації прокуратури України і судів усіх рівнів та Верховного Суду України.

Громадянами втрачена реальна, а не декларативна, можливість  судового захисту своїх конституційних прав і свобод.

Пов"язані між собою суцільною кільцевою зарукою Генеральна прокуратура і Верховний Суд України, за попередньою змовою між собою, тривалий час навмисно порушують Конституцію  (ст. 1, 3, 8, 19, 121)  і  Закон України   "Про прокуратуру"       (ст. 5), а також, принцип верховенства права та конституційні засади судочинства, викладені у ст. 129 Основного Закону.

Повний, всебічний і об"єктивний правовий аналіз чинної Конституції та Закону України "Про прокуратуру", дає підстави категорично стверджувати, що тривалий час прокуратура України зухвало здійснює функції досудового слідства поза конституційним правовим полем держави, а інші функції, покладені на неї Конституцією України та Законом, здійснює неналежним чином.

Одночасно суди України продовжують розглядати кримінальні справи, закінчені досудовим слідством органами прокуратури, чим зухвало і цинічно порушють конституційні права і свободи громадян України.

Про це переконливо і доказово свідчить наступне.

Статтею 121 Конституції України визначено вичерпні функції, покладені Основним Законом на прокуратуру України, а саме:

1) підтримання обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадян або держави в суді…;

3) нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додерженням законів при виконання судових рішень укримінальних справах…

Більш того, 12 липня 2001 року, в статтю 5 чинного Закону України "Про прокуратуру",  Верховною Радою України було внесено відповідні Основному Законові зміни, згідно яких на прокуратуру України було покладено здійснення лише зазначених в ст.121 Конституції України функцій.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 5 зміненого Закону України "Про прокуратуру", покладання на прокуратуру інших функцій, не передбачених Конституцією - забороняється.

Таким чином прокуратура України ще в липні 2001 року втратила функцію досудового слідства, але, зухвало і незаконно, продовжує здійснювати її поза конституційним правовим полем держави, порушуючи конституційні права громадян.

Незважаючи на викладене, в порушення вимог ст. 129 Конституції України і постанови Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 року № 9 "Про застосування Конституції України при здійснення правосуддя", суди України усіх рівнів, продовжують тривалий час розглядати кримінальні справи, закінчені досудовим слідством органами прокуратури, які втратили функцію досудового слідства.

При цьому судами досліджуються докази, здобуті незаконним шляхом, тобто у спосіб, не передбачений Конституцією і чинним Законом.

 Правові наслідки такого нечуваного в європейській і загальносвітовій практиці порушення Конституції (Основного Закону) держави прокуратурою і судовою гілкою влади непередбачувані, оскільки всі кримінальні справи розслідувані прокуратурою та розглянуті судами України після 12.07.2001 р., навіть про найтяжчи злочини, підлягають негайному закриттю.

На цей час в Європейському Суді з прав людини знаходяться на розгляді мої клопотання і звернення про призупинення антиконституційної діяльності прокуратури і судів України, а, також – клопотання про призупинення виконання вироку відносно смертельно хворого на СНІД громадянина України БОНДАРЕНКА Євгена Ярославовича (копія – додається).

Незважаючі на мої неодноразові звернення до Генеральної прокуратури України та до Вас, як до гаранта додержання Конституції України, прав і свобод громадянина і людини, смертельно хворий БОНДАРЕНКО Є.Я., стан якого на 16 серпня 2006 року об”єктивно розцінений мною, як вкрай небезпечний для його життя, продовжує утримуватися у місцях позбавлення волі, де не отримує ніякого лікування.

Суперечливі відповіді керівників прокуратури України про звільнення БОНДАРЕНКА Є.Я. після його медичного обстеження і стаціонарного лікування не відповідають дійсності, оскільки за висновками Головного лікаря Даріївської виправної колонії №10  Стоянова Ю.Б., хворий не підлягає достроковому звільненню від покарання внаслідок смертельної хвороби, яка становить небезпеку для оточуючих.

Разом з тим, 15 серпня 2006 року, при особистій зустрічі із засудженим в інфекційному відділені лікарні Даріївської ВК №10 встановлено, що БОНДАРЕНКО Є.Я. знаходиться на межі смерті, не сприймає оточуючих адекватно, не віддає звіт своїм діям та не може керувати ними.

Це може  свідчити про зацікавленність посадових осіб ДДВП Ураїни в отриманні хабара за звільнення БОНДАРЕНКА Є.Я., навіть якщо негайне не звільнення засудженого потягне за собою його смерть.

На підставі сукупності викладеного, в порядку положень ст. ст. 1, 3, 8, 19, 40, 102 частини 2, 106 п.п. 11 і 31 Конституції України, звертаюсь до Вас, пане Президент України, як до гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, з закликом вжити усіх передбачених Основним Законом держави заходів, щодо припинення антиконституційної діяльності прокуратури і судів України та поновлення конституційних прав і свобод людини і громадянина Бондаренка Є.Я.

Будь-яка спроба замовчати означену правову кризу в Україні, призведе до її поглиблення та втрати очолюваною Вами державною владою поваги не тільки збоку співгромадян,  але,  і  збоку європейської та світової спільноти.

Громадянин України, Генеральний директор компанії                               

Олег Мусієнко.

 

 

ДОДАТОК РОЗМІЩЕНО НА НАСТУПНИХ АРКУШАХ.

 

 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

"FROM UKRAINE"

П Р А В И Л О   39   -   Т Е Р М І Н О В О  (СРОЧНО)

“SOS"

ВДРУГЕ!!! 

СПРАВА № 8886/06

ПРАВОЗАХИСНИКА, АДВОКАТА   МУСІЕНКО Олега Григоровича,

01034,  вул. Прорізна,  буд. 10  кв. 92, місто Київ, Україна,

тел. / факс  -  (+380) 044  279  05  68,    (+380) 67  306  85  07

В  ІНТЕРЕСАХ  ЗАСУДЖЕНОГО ЗА  СТАТТЕЮ 187 ч. 2  КК УКРАЇНИ

Громадянина України  БОНДАРЕНКА  Євгена Ярославовича,

який має невиліковну смертельну хворобу на СНІД, що становить

небезпеку   для   здоров»я   інших   осіб   та   несе   загрозу  життю

засудженого

ЕВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ 

ЛЮДИНИ,       РАДА   ЄВРОПИ

СТРАСБУРГ,   ФРАНЦІЯ

ФАКС  -  (33)  3   88   41   27   30

ІНТЕРНЕТ :   www@echr.сoe.int

European   Court   of  Human  Rights,

Council of Europe/ BP 431 R6 67006,

Strasbourg Cedex France

ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ ООН

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРІЯ

ФАКС - (41)  (22)  917 - 0092

К Л О П О Т А Н Н Я

про прийняття термінових тимчасових заходів відповідно до параграфа (статті) 39 Регламента Європейського Суду з прав людини  і  призупинення  виконанн вироку відносно смертельно хворого на СНІД громадянина  України БОНДАРЕНКА  Євгена Ярославовича

17 серпня 2006 року

Повторно прошу високий вельмишановний Європейський Суд з прав людини, за сприяння постійно діючого Центру з прав людини ООН, відповідно до Регламенту Суду прийняти тимчасові термінові заходи по зупиненню виконання вироку Деснянського районного суду міста Києва від 25 лютого 2005 року, яким смертельно хворий на СНІД громадянин України  БОНДАРЕНКО Євген Ярославович, звинуваченого за статтею 187 частиною 2 КК України, засуджений до 7 років позбавлення волі.

На цей час БОНДАРЕНКО Є.Я. відбуває покарання у Даріївській виправній колонії ВК-10 посиленого режиму, куди переведений для стаціонарного лікування, але не отримує ніякого лікування хвороби, що становить небезпеку для здоров”я інших осіб, та несе реальну загрозу смерті самому засудженому. За поясненням головного лікаря цієї колонії СТОЯНОВА Ю.Б., засуджений нібито сам відмовився від лікування.

 На думку захисту, такий вирок для СМЕРТЕЛЬНО хворого на СНІД громадянина України БОНДАРЕНКА Є.Я. та рівнозначний смертній карі, яка скасована в Україні та странах Європейського Союзу.

За касаційною скаргою захисника засудженого – адвоката МУСІЄНКА О.Г., Постановою судді Верховного Суду України Т.І. ПРИСЯЖНЮК, кримінальна справа відносно БОНДАРЕНКА Є.Я. витребувана для перевірки в касаційному порядку (копія постанови додається).

Але, в порушення вимог частини 3 статті 388 КПК України, суддя, за наявності для цього виключних підстав, не зупинила виконання вироку відносно засудженого.

Разом з тим, будь-яких тяжких наслідків або матеріальної шкоди злочином, який інкримінується засудженому БОНДАРЕНКУ Є.Я, не наступило, а потерпілий щиро просить Верховний Суд України зменшити БОНДАРЕНКУ міру покарання.

Сам засуджений змінив правову позицію по справі і щиро розкаюється у скоєнному.

На думку захисту, такі дії Верховного Суду України пов"язані з порушенням положень Загальної декларації прав людини ГА ООН від 10 грудня 1948 року, Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права ГА ООН від 16 грудня 1966 року та Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року урядів держав-членів Ради Європи 1950 року.

В данному випадку є всі підстави для застосування Європейським Судом з прав людини параграфа (статті) 39 Регламенту Європейського Суду стосовно держави Україна, тобто для призупинення виконання вироку відносно засудженого громадянина України БОНДАРЕНКА Є.Я., який має невиліковну смертельну хворобу на СНІД, що становить небезпеку для здоров”я інших осіб та несе загрозу життю самого засудженого.

Захисник засудженого - адвокат МУСІЄНКО О.Г., неодноразово звертався з проханням призупинити виконання вказаного вироку до Верховного Суду України, уповноваженого з прав людини Верховної Ради і Президента України.

Але, будь-яких заходів по зупиненню виконання вироку відносно БОНДАРЕНКА Є.Я. компетентними державними органами України не вжито, а мої звернення залишені без реагування.

При особистій зустрічи та спілкуванні із засудженим 15 серпня 2006 року встановлено, що БОНДАРЕНКО Євген знаходиться на межі смерті, неадекватно реагує на оточуючих, їх пропозиції, не віддає звіт та не може керувати своїми діями.

На підставі сукупності викладеного, керуючись ст.ст. 1, 3, 8, 19, 55, 59, 129 Конституції України, параграфом (правилом) 39 Регламенту Європейського Суду з прав людини,

П  Р  О  Ш  У:

1. Повідомити Верховну Раду, Уряд і Президента України про надходження до Европейського Суду моєї заяви про зупинення виконання вироку по кримінальній справі відносно засудженого громадянина України БОНДАРЕНКА Євгена Ярославовича, який має смертельну хворобу на СНІД, що становить небезпеку для здоров”я інших осіб та потребує негайного і постійного лікування.

2. Запропонувати компетентним державним органам України вжити заходів для відновлення дії Конституції (Основного Закону) України та зупинити виконання вироку по кримінальній справі відносно БОНДАРЕНКА Є.Я., який знаходиться на межі смерті ( за станом на 15.08.2006 року..

3. Призупинити виконання оскарженого в касаційному порядку вироку суду відносно громадянина України БОНДАРЕНКА Є.Я.

В разі невжиття Європейським Судом з прав людини термінових тимчасових заходів, щодо призупинення виконання вироку відносно засудженого Бондаренка Євгена, останній приречений на неминучу смерть, що рівнозначно відновленню в Україні смертної кари.

Примітка: копії необхідних документів та довіренність висилаються

в адресу Европейського Суду поштою, згідно вимог регламенту.

З шануванням та повагою,

Громадянин України, захисник засудженого - адвокат                                                                         

МУСІЄНКО Олег Григорович  

 

17 серпня 2006 року.                      (Поштова адреса та засоби зв"язку вказані на 1-му арк).