На  виконання Програми Президента України “Десять кроків назустріч людям”, Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” Міністерство освіти  і науки України спрямовує свою діяльність на удосконалення національної системи освіти.

 Реформування освіти в Україні є складовою процесу адаптації освітньої системи до змін, що відбуваються останніми роками у європейських країнах і пов’язані з визнанням значущості знань як рушія  суспільного добробуту та прогресу. Тому питання забезпечення рівного доступу до якісної освіти є ключовим для розвитку не тільки освітньої галузі, а й усього суспільства.

Рівний доступ до якісної освіти забезпечується багатьма факторами, найголовнішим з яких є науково-методичне забезпечення навчального процесу закладів освіти. Міністерством освіти і науки України спільно з Академією педагогічних наук України,  провідними  вищими навчальними закладами та вчителями-методистами здійснено кропітку роботу щодо підготовки та забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів новими навчальними програмами, підручниками, посібниками, навчально-методичною літературою, іншими засобами навчання. До цієї роботи  було залучено біля 5 тис. провідних фахівців з різних регіонів України.

Відео дня

Міністерство освіти і науки України інформує громадськість  про стан забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів новим поколінням підручників та посібників  для учнів 6-х класів.

Цього року за результатами Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 6 класів навчальних закладів системи загальної середньої освіти у Міністерстві освіти і науки України було проведено тендер на виконання державного замовлення з видання підручників. Переможцями стали 20 із 25 видавництв, які подали заявки на участь у тендері.

На сьогоднішній день вже надруковано 73 найменування (56 - для шкіл з українською мовою навчання, 17 - для шкіл з російською мовою навчання) загальним накладом 6585,75 тис. прим, що складає 100% від потреби.

Виходячи із графіків виготовлення підручників, Міністерство освіти і  науки України своєчасно доставляє навчальну літературу до обласних книжкових баз. Станом на 15 серпня в обласні управління освіти направлено 5498,0 тис. примірників, що складає 83% від тиражу.

Доставка підручників проводиться в оперативному режимі без вихідних. За доставку підручників до навчальних закладів безпосередньо відповідають обласні управління освіти і науки в зв’язку з тим, що доставка виконується за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Питання випуску та доставки підручників знаходяться на контролі Міністерства освіти і науки України і до 1 вересня всі школи будуть забезпечені ними на 100%.

На даний час поліграфічні підприємства додруковують ще 20% тиражу підручників для 6 класу для вчителів, методистів та шкільного бібліотечного і резервного фондів, а також підручники для професійно-технічних та вищих навчальних закладів, для спеціальних шкіл та шкіл з мовами національних  меншин, навчально-методичну літературу та здійснюють додрук підручників для 9-11 класів.

З метою дослідження відповідності новостворених підручників потребам навчального процесу та їх якості упродовж 2005/2006 н. р. здійснювалась апробація 261 назви навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, з них – 127- для початкової школи, 69 – для 5 класу, 65 підручників для основної  і старшої школи, а також проводилось моніторингове дослідження якості підручників для 4-го класу.

У 2006/2007 навчальному році Міністерство освіти і науки України планує здійснити заходи щодо

- забезпечення шкільних бібліотек серіями книг “Шкільна бібліотека” з урахуванням вимог програм 12-річної школи;

- створення національної комп’ютерної бази даних “Підручник” та формування і впорядкування електронного каталогу видань у галузі освіти.

Звертаємось до батьків: не поспішайте купувати підручники для учнів 6 класів! Всі учні 6-х класів будуть забезпечені навчальною літературою стовідсотково.

    Звертаємося до правоохоронних органів з проханням виявляти випадки продажу шкільних підручників, виданих за державним замовленням, на базарах і застосовувати до них відповідні дії, згідно чинного законодавства.

     Звертаємося до громадськості з проханням негайно інформувати Міністерство освіти і науки і правоохоронні органи щодо фактів незаконного продажу підручників, виданих за державні кошти, а також несвоєчасного забезпечення підручниками учнів 6-класів.

 Гаряча лінія Міністерства освіти і науки України з питань своєчасного забезпечення підручниками учнів 6-класів: 486-55-18.