Результати соціологічного дослідження “ Громадська думка – липень 2006 року ” Центр соціальних досліджень “СОФІЯ”

13:35, 17 липня 2006
Останні події
4 0

Центром соціальних досліджень “Софія” з 3 по 11 липня 2006 р. було проведене опитування дорослого населення України. Загалом було опитано 2022 респонденти. Вибірка опитування за статтю, віком, регіоном проживання та типом поселення репрезентує населення України віком від 18 років і старше. Метод опитування – стандартизоване інтерв’ю („віч-на-віч”) за місцем проживання респондента (на дому). Опитування проводилося у всіх областях України, АР Крим, Києві та Севастополі (загалом у 129 населених пунктах). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.Київ – липень 2006 р. Основні результати дослідження (повні формулювання питань та одномірні розподіли відповідей на питання див. у кінці прес-релізу)

• Теперішня політична ситуація викликає велике занепокоєння і тривогу в українських громадян. Три чверті (73,8%) опитаних вважають, що в цілому все, що відбувається сьогодні в Україні, йде у неправильному напрямі. Лише 13,1% опитаних – протилежної думки і вважають, що все йде у правильному напрямі.

• Переважна більшість (81,2%) опитаних тою чи іншою мірою негативно оцінює діяльність Верховної Ради України. Істотно зросла кількість тих, хто негативно („негативно” та „скоріше негативно”) оцінює діяльність Віктора Ющенка на посаді Президента України. Якщо у квітні поточного року таких було 54,1% респондентів, то у липні – 67,4%. Переважна більшість (77,1%) опитаних також тою чи іншою мірою негативно оцінює діяльність уряду (Кабінету Міністрів).

• Приблизно половина (45,7%) опитаних схильні покладати провину за затягування переговорів про формування „помаранчевої коаліції” рівною мірою на всіх її учасників –  „Нашу Україну”, БЮТ та СПУ. Причому, на думку переважної більшості респондентів, і  „Наша Україна”, і БЮТ, і СПУ під час переговорів відстоювали переважно корисливі інтереси, посади, сфери впливу, а не ідейні позиції та інтереси виборців.

• Серед можливих нових конфігурацій парламентської коаліції за участі Партії регіонів, найбільш позитивно сприймається об’єднання у складі Партії регіонів та Блоку „Наша Україна”. „Скоріше позитивно” ставляться до можливості утворення такого формату коаліції 31,6% опитаних.

• Серед українських громадян немає єдиної думки щодо доцільності співпраці „Нашої України” та Партії регіонів. Велика частина (39,9%) респондентів, вважає, що „Наша Україна” та Партія регіонів повинні працювати разом, щоб забезпечити єдність і стабільність у країні. Однак майже половина (43,6%) опитаних схильні думати, що співробітництво «Нашої України» і Партії регіонів неможливе через розбіжність їхніх політичних позицій..

• Практично половина (48,1%) респондентів вважає, що політичний розкол і конфлікти між окремими регіонами України зумовлені боротьбою різних бізнес-еліт за владу. Ще 14,4% респондентів вважають, що розкол і конфлікти зумовлені боротьбою Росії та США за вплив на Україну. І тільки кожен п’ятий (19,3%) опитаний схильний убачати причину розколу в розбіжності політичних інтересів населення окремих регіонів.

• Кожен п’ятий (19,3%) респондент вважає, що між населенням Східної та Західної України існують глибокі й нездоланні культурні розбіжності. Водночас, більшість (57,4%) опитаних дотримується думки, що культурні розбіжності хоча й існують, проте вони неістотні. Чимало хто (15,6%) вважає, що культурних розбіжностей між населенням Східної та Західної України не існує взагалі.

• До можливого призначення В.Януковича на пост Прем’єр-міністра „скоріше позитивно” ставиться майже половина (44,7%) респондентів, Ю.Тимошенко – 38,6%, О.Мороза – 29,0%, Ю.Єханурова – 22,9%. У випадку, коли респонденти мали обрати одну кандидатуру з певного переліку політиків, виявилося, що Прем’єр-міністром воліють бачити передусім В.Януковича. Його кандидатуру вказали 35,3% респондентів.

• Серед претендентів на пост Голови Верховної Ради України найбільш популярним є Олександр Мороз. До його призначення спікером парламенту „скоріше позитивно” ставляться  40,6% респондентів. Для порівняння: до можливого призначення спікером В.Януковича „скоріше позитивно” ставляться 35,4% опитаних, Ю.Тимошенко – 26,8%, П.Симоненка – 21,3%. У випадку, коли респонденти мали обрати одну кандидатуру з певного переліку, виявилося, що на посту Голови Верховної Ради України воліють бачити передусім О.Мороза. Його кандидатуру вказали 25,7% респондентів. Найближчий „конкурент” – В.Янукович – здобув підтримку 15,1% опитаних.

• Хоча Ю.Тимошенко є однією з найпопулярніших претендентів на посаду Прем’єр-міністра, тільки близько третини (35,9%) опитаних вважають, що вона є сильним лідером, здатним згуртувати націю та зробити багато чого для країни. Чверть (24,9%) респондентів дотримуються думки, що Ю.Тимошенко – це політик, який не здатний змінити ситуацію в країні, а тільки маніпулює виборцями завдяки своїм акторським здібностям. Значна частина (30,6%) поділяє точку зору, що Ю.Тимошенко – небезпечний політик, який може поставити під загрозу спокій та благополуччя країни, принести їй багато проблем.  

• На думку третини (31,1%) опитаних, слід розпустити парламент і призначити нові вибори, якщо депутатам Верховної Ради не вдасться сформувати уряд у встановлений Конституцією термін (до кінця липня). Майже така ж (28,5%) кількість респондентів вважають, що в цьому випадку необхідно скасувати положення Конституційної реформи та доручити Президентові сформувати уряд. І лише 14,7% опитаних дотримуються думки, що варто відкласти питання про формування уряду до осені.

• Поляризацію думок викликає питання про перегляд положень конституційної реформи. Значна частина (38,8%) опитаних тою чи іншою мірою позитивно ставиться до того, щоб конституційна реформа була переглянута і Президентові повернули право формувати уряд. Тою чи іншою мірою негативно сприймають перегляд конституційної реформи практично така ж кількість (39,3%) опитаних.

• Якби відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, вони не внесли б істотних змін у розстановку політичних сил у парламенті. 3-відсотковий бар’єр подолали б такі партії і блоки: Партія регіонів (за неї готові проголосувати 37,1% респондентів), Блок Юлії Тимошенко (22,3%), Блок “Наша Україна” (11,3%), Соціалістична партія України (5,5%), Комуністична партія України (5,3%). (Увага! Вказано відсоток серед респондентів, які брали б участь у голосуванні).

• Якби відбулися позачергові президентські вибори, то жоден з можливих кандидатів не набрав би більше 50% голосів. Найліпші шанси вийти до другого туру – у В.Януковича (за нього готові проголосувати 36,2% респондентів), Ю.Тимошенко (20,1%) та В.Ющенка (14,4%). (Вказано відсоток серед респондентів, які брали б участь у голосуванні).

• Більшість українських громадян готові підтримати компромісні підходи до розв’язання найбільш гострих питань суспільства.

 Для 69,2% респондентів є прийнятним, якщо питання про вступ до НАТО буде вирішуватися на всенародному референдумі при одночасному дозволі відкритої агітації як за, так і проти вступу до НАТО.

 Дві третини (62,3%) опитаних схвалюють участь України в ЄЕП тою мірою, наскільки це їй економічно вигідно, за умови що не будуть створюватися наднаціональні органи управління, які обмежуватимуть її суверенітет.

 Для більшості (56,9%) респондентів є прийнятним те, що статус державної матиме тільки українська мова. Але за умови, що російська мова дістає права регіональної відповідно до Європейської хартії регіональних мов.

 Більшість (56,2%) опитаних підтримують „вето” на федеративний устрій, якщо адміністративно-територіальний устрій країни буде реформуватися у бік передачі місцевим органам влади більших повноважень і відповідальності. 

 

Одномірні розподіли відповідей на питання (%)

Як Ви вважаєте, у цілому все, що відбувається сьогодні в Україні, йде у правильному чи неправильному напрямі?

У правильному напрямі 13,1

У неправильному напрямі 73,8

Важко відповісти 13,1

Як Ви оцінюєте роботу...

 Пози-тивно Скоріше пози-тивно Скоріше нега-тивно Нега-тивно Важко відповісти

Віктора Ющенка на посаді Президента України 7,9 18,9 27,4 40,0 5,8

Верховної Ради України 1,6 8,9 30,2 51,0 8,2

Уряду (Кабінету Міністрів) у цілому 2,0 11,4 29,5 47,6 9,4

 Як Ви вважаєте, з чиєї вини затягувалися переговори про формування «помаранчевої коаліції» та підписання відповідної угоди між «Нашою Україною», БЮТ та СПУ? Вкажіть усі варіанти, що відображають Вашу точку зору.  (Респондент мав можливість вказати кілька варіантів відповіді).

З вини керівництва СПУ, у тому числі, з вини О.Мороза 6,8

З вини керівництва БЮТ, у тому числі, з вини Ю.Тимошенко 12,5

З вини лідерів «Нашої України» – Р.Безсмертного, Ю.Єханурова, Р.Зварича 14,0

З вини особисто В.Ющенка 12,1

З вини оточення В.Ющенка (у т.ч. – П.Порошенка) 18,3

Рівною мірою винуваті всі учасники переговорів 45,7

Інше 2,4

Важко відповісти  7,5

Як Ви думаєте, що переважно відстоювали учасники «помаранчевої коаліції» під час переговорів - свої ідейні позиції та інтереси виборців чи власні корисливі інтереси, посади, сфери впливу?

 Ідейні позиції та інтереси виборців Корисливі інтереси, посади, сфери впливу Важко відповісти

Блок «Наша Україна»   13,5 77,9 8,6

Блок Юлії Тимошенко 18,7 74,3 7,0

Соціалістична партія України  17,0 70,7 12,3

Дехто говорить, що «Наша Україна» і Партія регіонів повинні працювати разом, щоб забезпечити єдність і стабільність у країні. Інші говорять, що співробітництво цих політичних сил неможливе через розбіжності їхніх політичних позицій. Яка з цих двох думок Вам найближча?

«Наша Україна» і Партія регіонів повинні працювати разом 39,9

Співробітництво «Нашої України» і Партії регіонів неможливе 43,6

Важко відповісти  16,5

 

Як Ви поставитеся до того, якщо у майбутньому зазначені партії створять у парламенті коаліційну більшість і сформують уряд?

 Скоріше позитивно Скоріше негативно Важко відповісти

Блок «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко, Соціалістична партія України та Партія регіонів 29,3 54,8 15,8

Блок «Наша Україна», Партія регіонів та Соціалістична партія України 26,8 54,7 18,5

Блок «Наша Україна» і Партія регіонів 31,6 51,0 17,4

Партія регіонів, Соціалістична партія України та Комуністична партія України  31,0 49,4 19,6

Партія регіонів і Блок Юлії Тимошенко 12,5 67,0 20,5

Можливо, через деякий час склад парламентської коаліції зміниться і буде призначений новий глава уряду. Я буду по черзі називати імена політиків, а Ви мені кажіть, як Ви поставитеся до того, якщо даний політик очолить уряд, тобто стане Прем`єр-міністром?

 Скоріше позитивно Скоріше негативно Важко відповісти /                                  Я не знаю цього політика

Юрій Єхануров 22,9 66,9 10,2

Анатолій Кінах 19,5 64,8 15,7

Євгеній Кушнарьов 13,4 63,0 23,6

Юрій Луценко 14,1 71,2 14,7

Олександр Мороз 29,0 61,6 9,3

Петро Порошенко 6,4 84,2 9,3

Петро Симоненко 18,2 71,9 9,9

Юлія Тимошенко 38,6 54,5 6,9

Віктор Янукович 44,7 48,4 6,9

Арсеній Яценюк 6,9 54,7 38,4

Кого з перерахованих політиків Ви воліли б бачити на посаді Прем`єр-міністра? Вкажіть один варіант відповіді.

Юрій Єхануров 5,7

Анатолій Кінах 2,9

Євгеній Кушнарьов 1,4

Юрій Луценко 1,4

Олександр Мороз 5,4

Петро Порошенко 0,9

Петро Симоненко 4,3

Юлія Тимошенко 26,6

Віктор Янукович 35,3

Арсеній Яценюк 1,6

Інший політик 6,4

Важко відповісти 8,0

Можливо, через деякий час склад парламентської коаліції зміниться і буде обраний новий Голова Верховної Ради. Я буду по черзі називати імена політиків, а Ви мені кажіть, як Ви поставитеся до того, якщо даний політик стане Головою Верховної Ради (спікером парламенту)?

 Скоріше позитивно Скоріше негативно Важко відповісти /                                  Я не знаю цього політика

Роман Безсмертний 14,3 66,6 19,1

Раїса Богатирьова 17,3 59,4 23,4

Юрій Єхануров 19,5 67,1 13,4

Євгеній Кушнарьов 17,2 60,2 22,6

Адам Мартинюк  7,6 60,8 31,7

Олександр Мороз 40,6 49,4 10,0

Петро Порошенко 8,4 80,3 11,2

Петро Симоненко 21,3 66,9 11,8

Юлія Тимошенко 26,8 63,4 9,8

Віктор Янукович 35,4 53,6 11,0

Кого з перерахованих політиків Ви воліли б бачити на посаді Голови Верховної Ради? Вкажіть один варіант відповіді.

Роман Безсмертний 4,7

Раїса Богатирьова 6,0

Юрій Єхануров 4,3

Євгеній Кушнарьов 5,2

Адам Мартинюк  1,8

Олександр Мороз 25,7

Петро Порошенко 2,7

Петро Симоненко 6,0

Юлія Тимошенко 7,1

Віктор Янукович 15,1

Інший політик 10,6

Важко відповісти 10,8

Яка із зазначених характеристик, на Ваш погляд, найбільшою мірою підходить для Юлії Тимошенко?

Це сильний лідер, здатний згуртувати націю та зробити багато чого для країни  35,9

Це політик, що не здатний змінити ситуацію в країні, а тільки маніпулює виборцями завдяки своїм акторським здібностям 24,9

Це небезпечний політик, що може поставити під загрозу спокій і благополуччя країни, принести їй багато проблем  30,6

Інше 2,9

Важко відповісти 5,8

Як Ви вважаєте, якщо депутатам Верховної Ради не вдасться сформувати уряд у встановлений Конституцією термін (до кінця липня), як слід вчинити: розпустити парламент і призначити нові вибори, скасувати положення конституційної реформи і доручити Президентові сформувати уряд або ж відкласти питання про формування уряду до осені?

Розпустити парламент і призначити нові вибори 31,1

Скасувати положення конституційної реформи і доручити Президентові сформувати уряд   28,5

Відкласти питання про формування уряду до осені 14,7

Інше  9,5

Важко відповісти 16,1

Якою, на Вашу думку, повинна бути роль Президента в Україні?

Президент має очолювати всю виконавчу владу (як у США) 27,8

Президент має розділити владу із прем`єр-міністром, який затверджується парламентом (як у Франції та Польщі) 33,6

Президент має бути главою держави, «символом нації», але без великих повноважень, а основні повноваження повинні бути у прем`єр-міністра (як у Німеччині та Італії) 20,4

Президент Україні не потрібний, виконавчу владу має очолювати прем`єр-міністр      (як в Англії) 8,2

Важко відповісти  9,9

Як Ви ставитеся до того, щоб була переглянута конституційна реформа і Президентові повернули право формувати уряд?

Однозначно позитивно 16,6

Скоріше позитивно 22,2

Скоріше негативно 22,1

Однозначно негативно 17,2

Нейтрально / мені байдуже 12,5

Важко відповісти  9,4

Якби в найближчу неділю відбувалися президентські вибори або вибори до Верховної Ради України, чи брали б Ви участь у голосуванні?

Обов`язково (напевно) брав би участь у голосуванні 52,2

Скоріше брав би участь 28,1

Скоріше не брав би участі у голосуванні 6,9

Не брав би участі у голосуванні  8,8

Важко відповісти 4,0

Якби у найближчу неділю відбувалися вибори до Верховної Ради України, за яку партію або блок Ви проголосували б?

(Увага! Вказано відсоток серед респондентів, які брали б участь у голосуванні)

Партія регіонів 37,1

Блок Юлії Тимошенко 22,3

Блок «Наша Україна» 11,3

Соціалістична партія України 5,5

Комуністична партія України 5,3

Блок Наталії Вітренко „Народна опозиція” 2,7

Народний блок Литвина 2,2

Громадянський блок „ПОРА-ПРП” 1,1

Український народний блок Костенка-Плюща 0,9

Партія „Віче” 0,7

Опозиційний блок „НЕ ТАК!” 0,6

Інша партія  1,8

Проголосував би проти всіх  2,7

Важко відповісти  5,9

Якби у найближчу неділю відбувалися президентські вибори і до виборчого бюлетеня були включені вказані кандидати, за кого з них Ви проголосували б?

(Увага! Вказано відсоток серед респондентів, які брали б участь у голосуванні)

Наталя Вітренко  3,5

Володимир Литвин 2,5

Олександр Мороз 5,5

Петро Симоненко 4,7

Юлія Тимошенко 20,1

Віктор Ющенко 14,4

Віктор Янукович 36,2

Інший кандидат  4,1

Не підтримав би жодного із зазначених кандидатів (проголосував би проти всіх) 2,8

Важко відповісти 6,3

Як Ви вважаєте, чи існують культурні розбіжності між населенням Східної та Західної України? Якщо так, то наскільки вони є глибокими й нездоланними?

Культурні розбіжності є глибокими й нездоланними 19,3

Культурні розбіжності є, але вони несуттєві 57,4

Культурних розбіжностей між Східною та Західною Україною не існує 15,6

Інше  2,2

Важко відповісти 5,4

Як Ви вважаєте, чим зумовлені політичний розкол і конфлікти між окремими регіонами України?

Розкол і конфлікти зумовлені різними політичними інтересами населення окремих регіонів 19,7

Розкол і конфлікти зумовлені боротьбою різних бізнес-еліт за владу 48,1

Розкол і конфлікти зумовлені боротьбою Росії та США за вплив на Україну 14,4

Інше  2,7

Розколу та конфліктів між окремими регіонами України не існує 9,0

Важко відповісти 6,0

  Сьогодні в українському суспільстві найбільші суперечки та конфлікти викликають питання про вступ до НАТО, участь в ЄЕП, статус російської мови та впровадження федеративного устрою в країні. Деякі політики пропонують свої рецепти розв’язання спірних питань, так - щоб вони влаштували конфліктуючі сторони. Я буду по черзі зачитувати, як пропонується вирішити те або інше питання, а Ви мені кажіть, прийнятне для Вас таке рішення чи ні.

 Скоріше прийнятне Скоріше неприй-нятне Важко відповісти

Питання про вступ до НАТО пропонується вирішити у такий спосіб: «Питання про вступ до НАТО повинно вирішуватися на всенародному референдумі. Одночасно, в країні має бути дозволена відкрита агітація як за, так і проти вступу до НАТО» 69,2 19,6 11,3

Питання про участь в ЄЕП пропонується вирішити у такий спосіб: «Україна бере участь в ЄЕП тою мірою, наскільки це їй економічно вигідно. При цьому не допускається створення наднаціональних органів управління, що обмежували б її суверенітет» 62,3 19,5 18,2

Питання про статус російської мови пропонується вирішити у такий спосіб: «Статус державної має тільки українська мова. Російська мова дістає права  регіональної відповідно до Європейської хартії регіональних мов» 56,9 29,9 13,2

Питання про адміністративний устрій країни пропонується вирішити у такий спосіб: «Федеративний устрій не допускається. Адміністративно-територіальний устрій країни має реформуватися у бік передачі місцевим органам влади більших повноважень і відповідальності »  56,2 19,4 24,4

Соціально-демографічні характеристики

Стать респондента

Чоловіча 44,9

Жіноча 55,1

Вік респондента  

18-28 років 20,3

29-39 років 19,3

40-49 років 19,3

50-60 років 13,7

61 років і більше 27,4

До якої національності Ви себе відносите?

Українець, українка 75,9

Росіянин, росіянка  18,9

Інша національність 5,2

Якою мовою Ви, як правило, спілкуєтеся в сім’ї  (вдома)?

Українською 42,4

Російською 39,4

І українською, і російською (залежно від обставин) 17,3

Іншою 0,9

Ваша освіта?

Початкова освіта (менше 9 класів) 7,1

Базова (неповна) середня освіта (повні 9 класів) 7,8

Повна загальна середня (або професійно-технічна) освіта (11 класів тощо) 38,5

Базова вища освіта (технікум, вуз І-ІІ рівнів акредитації) 26,3

Повна вища освіта (вуз ІІІ-IV рівнів акредитації) 20,3

Яке в цілому матеріальне становище Вашої сім’ї ?

Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти 14,5

Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей 33,3

У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого користування, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі 41,1

Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі                      (купити квартиру, автомобіль тощо) 10,1

Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо 0,5

Важко відповісти 0,6

Ким Ви працюєте, який Ваш рід діяльності?

Керівник (заступник керівника) підприємства або установи,

підприємець у великому або середньому бізнесі  2,1

Займаюся дрібним бізнесом, індивідуальним підприємництвом     3,1

Фахівець із вищою або базовою вищою (середньою спеціальною) освітою 11,5

Кадровий військовослужбовець, працівник правоохоронних органів  1,4

Кваліфікований робітник 15,8

Некваліфікований робітник 4,8

Службовець із числа допоміжного персоналу 3,9

Працівник торгівлі, сервісу, громадського харчування  2,9

Фермер, орендар 0,5

Студент, учень 5,9

Домогосподарка 6,3

Не маю постійного місця роботи, але періодично працюю в різних місцях залежно від обставин  2,9

Офіційно зареєстрований безробітний  1,5

Тимчасово не працюю, шукаю роботу 5,1

Непрацюючий пенсіонер  30,7

Інше 1,5

Тип населеного пункту:

Обласний центр (а також Київ і Сімферополь) 26,1

Місто з населенням понад 100 тисяч жителів 11,7

Місто з населенням від 50 до 100 тисяч жителів 8,1

Місто з населенням від 20 до 50 тисяч жителів 9,5

Селище міського типу, місто з населенням менше 20 тисяч жителів 12,0

Село 32,6

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter