Нині проблеми залежності виробництва та всієї життєдіяльності людства від традиційних енергоносіїв набувають глобальних масштабів. В Україні ці проблеми загострюються внаслідок значної залежності від імпортованих енергоносіїв та надвисокої енергоємності валового внутрішнього продукту (ВВП) - 0,89 кг умовного палива на 1 долар США, що у 2,6 рази перевищує середній рівень енергоємності розвинених країн світу.

Крім проблем пов’язаних з підвищенням енергоефективності економіки, серед головних завдань Національного агентства України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) зазначено: забезпечення збільшення частки нетрадиційних та альтернативних видів палива у балансі попиту та пропонування енергоносіїв.

31 травня 2006 року відбулось спільне засідання Президії Академії Наук України та Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, на якому було розглянуто питання пов’язані з перспективами розвитку в Україні виробництва синтетичного газу як альтернативи імпортованому природному газу. Одним з перспективних напрямів збільшення частки альтернативних видів палива визнано виробництво синтетичного газу з бурого вугілля, торфу, тирси та іншої вуглецевовмісної сировини, а також використання шахтного метану та біопалива. Цей шлях до речі визнано одним з приоритетних і в Європі. Нині уряди країн-членів ЄС активно працюють над розробкою спільної Європейської енергетичної політики, пропозиції щодо якої були опубліковані під назвою „Зелена книга”. Загалом доля нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії у світових обсягах енергоспоживання нині становить  14 %. Деякі країни ставлять собі за мету – 40 %. В Україні поки-що маємо лише – 0,7 %. 

Однак, впевненості у перспективності власних починань членам Президії НАН України та керівництву НАЕР додає зокрема і той факт, що в Україні вже існують власні технології виробництва альтернативного палива, більше того, деякі з них вже доведені до промислового виробництва. Роботу з впровадження цих технологій вже розпочато у Київський, Львівській, Чернігівській та інших областях.

Питання впровадження технологій виробництва та використання синтез-газу особливо актуальні для об’єктів бюджетної та соціальної сфери. В Україні таких об’єктів понад 50 тисяч. Це школи, лікарні, та інші заклади, що потребують оснащення діючого опалювального обладнання установками виробництва синтез-газу.

Вже цього року в Україні буде впроваджено пілотний проект потужністю до 20 мільйонів кубометрів синтез-газу на рік.

Використання синтез-газу, шахтного метану та інших альтернативних джерел енергії має стати приоритетним напрямом в досягненні зазначеної у „Енергетичній стратегії України на період до 2030 року” мети – зменшення використання природного газу з 76 мільярдів кубометрів у 2005 році до 49 мільярдів кубометрів у 2030 році.

Загалом Україна має можливості для виробництва не менш як 40 мільярдів кубів синтез-газу (еквівалент 25 мільярдам кубів природного газу), що до речі перевищує показники власного видобутку блакитного палива.

Втілення в реальне життя цього без сумніву перспективного напряму розвитку сучасної енергетики можливе за умови державної підтримки ініціатив НАЕР зокрема щодо створення Національної Акціонерної Компанії „Синтез-газ” як наукової технологічної та виробничої бази з виробництва синтетичного газу та розробки Державної програми розвитку виробництва синтетичного газу в Україні.

НАЕР вже отримало попередню згоду Президії НАН України щодо схвалення відповідного проекту Постанови Президії та направлення цього документу до Президента України, Уряду та Верховної Ради України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram