5 червня в інформаційній агенції УНІАН відбулась Презентація книги "ДЕРЖАНЕ УПРАВЛІННЯ: ПЛАНИ І ПРОЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ"

В презентації взяли участь:

Олексій Кучеренко  – к.с.н., керівник авторського колективу, народний депутат України, засновник Інституту соціально-економічних стратегій;

Відео дня

Тимофій Мотренко  – к.ф.н., начальник Головного управління державної служби;

Ірина Запатріна – к.е.н, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Міністерства фінансів України;

Георгій Почепцов  - д.ф.н. завідувач кафедри маркетингу Міжнародного Соломонового університету та професор кафедри інформаційної політики Національної академії державного управління при Президентові України.

Після презентації відбулась прес-конференція народного депутата України  Олексія Кучеренка , на якій він дав відповіді на наступні питання:

1. Про підсутність в Україні ефективної та дієвої системи державного управління.

З часу набуття Україною незалежності так і не вдалося створити ефективної та дієвої системи управління країною та побудувати ефективні механізми оперативного і якісного виконання рішень, контролю за їх реалізацією, відповідальності за невиконання державних програм і проектів.

Сьогодні ж ця проблема набуває особливої гостроти, оскільки Україна перейшла до нової форми правління – парламентсько-президентської, що потребує перегляду існуючих підходів до організації діяльності органів влади та внесення численних змін до законодавства.

За відсутності дієвих механізмів управління, взагалі не має сенсу вести мову ні про розробку і реалізацію національної стратегії економічного розвитку на довгострокову перспективу, ні про ні про створення сучасної системи державного регулювання, реформування житлово-комунального господарства, ні про впровадження національної програми енергозбереження, ні про підтримку інноваційного шляху розвитку України.

2. Про найгостріші питання соціально-політичної ситуації

а) Запровадження в Україні сучасної системи державного регулювання

Світовий досвід вказує  на те, що без активної регулюючої ролі держави не може бути ефективної, соціально орієнтованої ринкової економіки. Немає жод¬ної країни з високорозвиненою економікою, де б держава усунулась від регулювання ключових соціально-економічних процесів.

Одним з ключових питань державного регулювання   є регулювання діяльності природних монополій та суміжних ринків. Відсутність в Україні сучасної системи державного регулювання на ринках природних монополій, гальмує розвиток ринкового середовища, вимушує Уряд займатись такими не притаманними йому функціями як встановлення тарифів на газ, електроенергію, комунальні послуги, надавати цьому суто економічному процесу політичне забарвлення.

б) Реформування житлово-комунального господарства

У зв`язку зі зміною суспільної формації в країні різко скоротилась участь держави в економіці, особливо в житлово-комунальній сфері. Житлово-комунальне обслуговування перестає бути  суспільним благом, а стає продуктом особистого (точніше, сімейного) споживання, а роль держави перетворюється в забезпечення соціального стандарту. Але цим вона не обмежується. Держава також зобов`язана забезпечити своїм громадянам комфортне і безпечне середовище проживання.

В запропонованій Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства моделі реформування відсутні механізми створення ефективної системи функціонування галузі.

3. Про першочергові завдання коаліції

Новому складу Верховної  Ради необхідно в найкоротший термін підготувати і подати на затвердження Президента  концепцію адміністративної реформи в Україні. Для цього депутатам разом з коаліційним урядом необхідно повністю переглянути застарілу концепцію в контексті створення ефективної системи державного регулювання -  в першу чергу діяльності природних монополій та одночасно розробити дієву  і ефективну систему захисту державою прав споживачів їх послуг.

Проведення адміністративної реформи має стати об`єднуючим питанням для депутатів всіх фракцій.

Констатуючи незадовільний стан дотримання законодавства України про захист економічної конкуренції, відсутність дієвого контролю з боку Парламенту та громадськості за діяльністю Антимонопольного комітету, гальмування процесу запровадження в Україні сучасної системи державного регулювання діяльності природних монополій, Коаліція повинна взяти на себе зобов`язання у стислі терміни розробити Концепцію організації державного регулювання суб`єктів природних монополій.

Також необхідно забезпечити негайний перегляд чинного законодавства,  з метою внесення до змін у відповідності до Концепції адміністративної реформи.

З метою вирішення зазначених завдань нами запропоновано Коаліції створити парламентську Спеціальну комісію з питань дотримання антимонопольного законодавства та захисту економічної конкуренції та визначити у її положенні право ініціювання розгляду справ із порушення законодавства про конкуренцію та контролю за діяльністю Антимонопольного комітету.

Вдосконалення механізму державного регулювання діяльності суб`єктів природних монополій та реформування житлово-комунального господарства повинно стати одним з ключових аспектів коаліційної угоди.

Контактна особа Марина Бєльдєй

Тел.. 253-52-17

marina@germesholding.kiev.ua