Відкритий лист

Громадянам України і очільникам Держави Україна

Вельмишановні панове!

Відео дня

Всеукраїнська релігійна організація “Родове Вогнище Рідної Православної Віри” є осередком носіїв звичаєвої Віри українського народу, зареєстрованою  Державним  комітетом  України у справах релігій у відповідності до чинного законодавства.

Цим відкритим листом ми сповіщаємо про те, що у Свято Красної Гори, Свято Лади і Ярила, 22-23 квітня поточного 7514/2006 року, віруючими наших громад і прихильниками звичаєвої Віри Батьків покладено новий початок облаштуванню МІСЦЯ ПАЛОМНИЦТВА, яким споконвіку є і завжди буде Красна Гора Київська Хоревиця. І нині тут, на святій землі Хоревиці, нами утворено Капище во славу Вирію, во славу всіх минулих віків і всіх шляхів, які пройдені нашими Батьками з Вірою. І Батьки наші радіють, із Небес дивлячись, що зросло покоління дітей їх із шаною до Віри їх.

Також,

Цим відкритим листом ми доводимо до відома, що наші дії знаходяться у правовому полі відповідно до чинного законодавства:

•   Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розділ IV,  стаття 21:

“Релігійні організації мають право засновувати і утримувати вільно доступні місця богослужінь або релігійних зібрань, а також місця, шановані в тій чи іншій релігії (місця паломництва).

Богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії безперешкодно проводяться в культових будівлях і на прилеглій території, у місцях паломництва, установах релігійних організацій, на кладовищах, в місцях окремих поховань і крематоріях, квартирах і будинках громадян”

•   Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розділ I, стаття 5:

“Держава захищає права і законні інтереси релігійних організацій; сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними організаціями; бере до відома і поважає традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, якщо вони не суперечать чинному законодавству.”

•  Ми, з свого боку, гарантуємо дотримання норми Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації, розділ I, стаття 5:

“Релігійна організація не повинна втручатися у діяльність інших релігійних організацій, в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, нетерпимість до невіруючих і віруючих інших віросповідань”

•   Сучасна назва Гори Хоревиці – Замкова Гора. Згідно інформації одержаної нами з офіційних джерел земля на теренах Замкової Гори є державною власністю. Рішенням Київради від 19.07.2005 №806/3381 Замкова Гора, віднесена до паркових територій загального користування м. Києва, на даний час є необлаштованою, плани щодо її облаштування вітсутні.

І нарешті,

Виходячи із усього вищенаведеного, ми пропонуємо на розгляд вельмишановного панства ідею для громадської ініціативи за умовною назвою Проект “Острів Богів”.

Тобто, нині Проект “Острів Богів” – це лишень обрис того бачення перспективи для Хоревиці, яке видається нам гідним для втілення:

 Є доцільним визначити змістовне спрямування у подальшому благоустрої земель на Хоревиці, означивши цю місцевість як Парк культури і відпочинку загального користування під назвою “Острів Богів”.

 Ми передбачаємо, що споглядання справжнього діючого Капища, обрядовості, надихне українських митців, а Парк культури і відпочинку “Острів Богів” став би тим місцем, де їх уява мала б простір для втілення.

 Нині у Києві багато пишних Християнських храмів. Усі вони разом становлять той шар культури і духовності українського народу, який можна назвати Повісттю Минулих Літ. А разом із нашим Капищем і “Островом Богів” Київ і Україна одержать свою Казку. Казку Минулих Літ.

 Проект “Острів Богів” передбачає у своему розвитку утворення відповідного благодійного фонду.

Ми запрошуємо вельмишановну громаду до співпраці на утворення зазначеного благодійного фонду, аби втілилась на теренах України Казка іі Минулих Літ потугою Дідизни Крил Наших у Майбуття.

Верховний Волхв (Голова) РВ РПВ ___________________ Куровський В.В.

 

РОДОВЕ  ВОГНИЩЕ  РІДНОЇ  ПРАВОСЛАВНОЇ  ВІРИ

 ВСЕУКРАїСЬКА   РЕЛІГІЙНА  ОРГАНІЗАЦІЯ  НОСІїВ  ЗВИЧАЄВОї  ВІРИ   УКРАїНСЬКОГО  НАРОДУ

tel.  + 38 (044) 419-69-91

   http : //www.alatyr.org.ua